20/01- Bảo trì ngắn hệ thống nạp thẻ

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin được thông báo bảo trì hệ thống nạp thẻ.

Thời gian bảo trì: từ 03h00 đến 03h20 ngày 20/01/2016.

Phạm vi: tất cả các máy chủ.

Nội dung bảo trì: Nâng Cấp Hệ Thống Nạp Thẻ

Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp. Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.