12/03: Bảo Trì Hệ Thống

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, 9K Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào rạng sáng mai, thông tin cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì: 04h00 - 08h30 Thứ Năm ngày 12/03/2015.

Phạm vi: tất cả các máy chủ

Ảnh hưởng:

  • Không nạp củ được.
  • Không đăng nhập được. Thiếu Hiệp đang chơi vẫn có thể chơi bình thường.

Chị Ba 9K kính báo,