06:00 - 09:00 ngày 06/08- Bảo trì máy chủ

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin được thông báo bảo trì máy chủ để cập nhật sự kiện "Thất tịch lương Duyên".

Thời gian bảo trì: từ 06h00 đến 09h00 ngày 06/08/2015.

Phạm vi: tất cả các máy chủ.

Nội dung bảo trì: Cập nhật sự kiện "Thất tịch lương Duyên"

Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp. Rất mong các thiếu hiệp thông cảm.