Tích Lũy Nạp Củ Mỗi Ngày - ngày cuối!

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin giới thiệu sự kiện khuyến mãi hấp dẫn chỉ diễn ra trong ba ngày "Tích lũy nạp củ mỗi ngày". Trong ba ngày: 30 - 31 - 01/11/2014, khi nạp Củ chạm mốc nhất định, các Thiếu Hiệp sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

Lưu ý: Có thể nhận quà tích lũy sau 10h00 sáng mỗi ngày tại Lễ Quan. Từ 0h00 - 10h00 không thể nhận quà tích lũy, tuy nhiên thẻ nạp trong thời gian này vẫn sẽ được hệ thống ghi nhận. 

Giới thiệu

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật tại các máy chủ.

Thời gian: 30/10/2014 - 23h59 ngày 01/11/2014

Quy tắc hoạt động: Trong ba ngày: 30 - 31 - 01/11/2014, khi người chơi nạp Củ tích lũy đạt các mốc quy định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.

Lưu ý:

  • Ứng với mỗi mốc nhận thưởng chỉ có thể nhận 1 lần.
  • Có thể cộng dồn phần thưởng của các mốc nếu người chơi chưa nhận thưởng tại các mốc tích luỹ thấp hơn (ví dụ: Người chơi nạp tích lũy trong ngày 6,000 Củ sẽ nhận được cả 3 mốc thưởng).

Quà tặng

Máy chủ đã mở mốc 79
Mốc Tích LuỹMốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chất
Mốc 1 1.500 500 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Mức 2 3.000 500 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Mức 3 6.000 500 Củ Khóa 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Mức 4 10000 500 Củ Khóa 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Máy chủ đã mở mốc 89
Mốc Tích LuỹMốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chất
Mốc 1 1.500 500 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Mức 2 3.000 500 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Mức 3 6.000 500 Củ Khóa 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 2 Khóa
Mức 4 10.000 500 Củ Khóa 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Máy chủ đã mở mốc 99
Mốc Tích LuỹMốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chất
Mốc 1 1.500 500 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Mức 2 3.000 500 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Mức 3 6.000 500 Củ Khóa 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khóa
Mức 4 10.000 500 Củ Khóa 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Máy chủ đã mở mốc 150
Mốc Tích LuỹMốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chất
Mốc 1 1.500 500 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Mức 2 3.000 500 Củ Khóa 4 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Mức 3 6.000 500 Củ Khóa 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Mức 4 10.000 500 Củ Khóa 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 3 Khóa
Máy chủ đã mở 110 ngày
Mốc Tích LuỹMốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chất
Mốc 1 1.500 500 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Mức 2 3.000 500 Củ Khóa 4 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Long Văn Ô Kim 10 Khóa
Mức 3 6.000 500 Củ Khóa 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Long Văn Ô Kim 15 Khóa
Mức 4 10.000 500 Củ Khóa 8 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Đá Rèn 10 Khóa

Xem thêm

Tôn Sư Trọng Đạo

Nạp Thẻ tại Đây

Quà tặng Nạp Củ Lần Đầu

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây