Nạp Củ Tích Lũy 7 Ngày Mới!

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin giới thiệu sự kiện Nạp Củ Tích Lũy vừa cập nhật phần thưởng mới áp dụng cho tất cả các máy chủ. Với sự kiện này, các Thiếu Hiệp khi nạp Củ vào 9K sẽ được tích lũy và nhận thưởng khi đạt mốc quy định nhé. Thời gian Tích Lũy Kéo dài trong 07 ngày nha!

Vật phẩm HOT trong chương trình: Ngoại Trang Thú Cưỡi Vô Song và Trang Trí Gia Viên

Giới thiệu

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật tại các máy chủ đã mở mốc giới hạn đẳng cấp 79

Thời gian: 02/11 - 08/11/2014.

Quy tắc hoạt động: Trong thời gian 7 ngày , khi người chơi nạp Củ đạt các mốc quy định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.

Lưu ý:

  • Ứng với mỗi mốc nhận thưởng chỉ có thể nhận 1 lần.
  • Có thể cộng dồn phần thưởng của các mốc nếu người chơi chưa nhận thưởng tại các mốc tích luỹ thấp hơn (ví dụ: Người chơi nạp ngày 150,000 Củ nhưng chưa nhận thưởng từ các mốc 1 đến mốc 6 lần nào thì người chơi đó có thể nhận tất cả phần thưởng tại 6 Mốc tích luỹ).

Quà tặng

Máy chủ đã mở mốc 79
Mốc Tích LuỹMốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chất
Mốc 1 4.500 2000 Củ Khóa 1  Khóa 
5 Vạn Bạc Khóa 2  Khóa 
2000 Điểm 9K 1  Khóa 
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1  Khóa 
Thủy Tinh Lv5 3  Khóa 
Mức 2 9.000 2000 Củ Khóa 1  Khóa 
5 Vạn Bạc Khóa 2  Khóa 
2000 Điểm 9K 1  Khóa 
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2  Khóa 
Thủy Tinh Lv5 3  Khóa 
Mức 3 18.000 2000 Củ Khóa 2  Khóa 
5 Vạn Bạc Khóa 4  Khóa 
2000 Điểm 9K 2  Khóa 
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4  Khóa 
Túi Mảnh Đá Lv2 1  Khóa 
Mức 4 36.000 2000 Củ Khóa 3  Khóa 
5 Vạn Bạc Khóa 6  Khóa 
2000 Điểm 9K 3  Khóa 
500 Điểm Môn Phái 5  Khóa 
Túi Mảnh Đá Lv2 2  Khóa 
Mức 5 72.000 2000 Củ Khóa 5  Khóa 
5 Vạn Bạc Khóa 10  Khóa 
2000 Điểm 9K 5  Khóa 
500 Điểm Môn Phái 10  Khóa 
Túi Mảnh Đá Lv2 4  Khóa 
Mức 6 150.000 2000 Củ Khóa 10  Khóa 
5 Vạn Bạc Khóa 20  Khóa 
2000 Điểm 9K 10  Khóa 
500 Điểm Môn Phái 20  Khóa 
Thủy Tinh Lv7 1  Khóa 
Trang trí (Tăng 10 Độ tiện nghi) 1  Khóa 
Mức 7 300.000 2000 Củ Khóa 16  Khóa 
5 Vạn Bạc Khóa 35  Khóa 
2000 Điểm 9K 16  Khóa 
Thủy Tinh Lv7 2  Khóa 
[Ngoại Trang] Thú Cưỡi Vô Song (3 ngày) 1  Khóa 
Máy chủ đã mở mốc 89
Mốc Tích LuỹMốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chất
Mốc 1 4.500 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
2000 Điểm 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Mức 2 9.000 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
2000 Điểm 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Mức 3 18.000 2000 Củ Khóa 2 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
2000 Điểm 9K 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 3 Khóa
Mức 4 36.000 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
2000 Điểm 9K 3 Khóa
500 Điểm Môn Phái 5 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 4 Khóa
Mức 5 72.000 2000 Củ Khóa 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
2000 Điểm 9K 5 Khóa
500 Điểm Môn Phái 10 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 4 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 2 Khóa
Mức 6 150.000 2000 Củ Khóa 10 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
2000 Điểm 9K 10 Khóa
500 Điểm Môn Phái 20 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Trang trí (Tăng 10 Độ tiện nghi) 1  Khóa 
Mức 7 300.000 2000 Củ Khóa 16 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 35 Khóa
2000 Điểm 9K 16 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
[Ngoại Trang] Thú Cưỡi Vô Song (3 ngày) 1 Khóa
Máy chủ đã mở mốc 99
Mốc Tích LuỹMốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chất
Mốc 1 4.500 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
2000 Điểm 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 2 Khóa
Mức 2 9.000 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
2000 Điểm 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
Mức 3 18.000 2000 Củ Khóa 2 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
2000 Điểm 9K 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 3 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 2 Khóa
Mức 4 36.000 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
2000 Điểm 9K 3 Khóa
500 Điểm Môn Phái 5 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 4 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 3 Khóa
Mức 5 72.000 2000 Củ Khóa 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
2000 Điểm 9K 5 Khóa
500 Điểm Môn Phái 10 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 4 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 5 Khóa
Mức 6 150.000 2000 Củ Khóa 10 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
2000 Điểm 9K 10 Khóa
500 Điểm Môn Phái 20 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Trang trí (Tăng 10 Độ tiện nghi) 1  Khóa 
Mức 7 300.000 2000 Củ Khóa 16 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 35 Khóa
2000 Điểm 9K 16 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
[Ngoại Trang] Thú Cưỡi Vô Song (3 ngày) 1 Khóa
Máy chủ đã mở mốc 150
Mốc Tích LuỹMốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chất
Mốc 1 4.500 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
2000 Điểm 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 2 Khóa
Mức 2 9.000 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
2000 Điểm 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
Mức 3 18.000 2000 Củ Khóa 2 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
2000 Điểm 9K 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 3 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 2 Khóa
Mức 4 36.000 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
2000 Điểm 9K 3 Khóa
500 Điểm Môn Phái 5 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 4 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 3 Khóa
Mức 5 72.000 2000 Củ Khóa 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
2000 Điểm 9K 5 Khóa
500 Điểm Môn Phái 10 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 3 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 6 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 3 Khóa
Mức 6 150.000 2000 Củ Khóa 10 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
2000 Điểm 9K 10 Khóa
500 Điểm Môn Phái 20 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Trang trí (Tăng 10 Độ tiện nghi) 1  Khóa 
Mức 7 300.000 2000 Củ Khóa 16 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 35 Khóa
2000 Điểm 9K 16 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
[Ngoại Trang] Thú Cưỡi Vô Song (3 ngày) 1 Khóa

Xem thêm

Sự Kiện Tôn Sư Trong Đạo

Nạp Thẻ tại Đây

Quà tặng Nạp Củ Lần Đầu

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây