Vượt Ải Ly Hồn Tháp - Trường Vũ Tháp

Thiên Diệu Tháp một tính năng rất quen thuộc của các Thiếu Hiệp 9K nay đã mở thêm 02 ải mới: Ly Hồn Tháp và Trường Vũ Tháp. Tiêu diệt toàn bộ quái theo yêu cầu trong thời gian quy định sẽ vượt ải thành công. Thời gian vượt ải càng nhanh phần thưởng càng nhiều. Ải càng cao, phần thưởng càng lớn.

Báo Danh

Thời gian
 • Thiếu hiệp có thể báo danh bất cứ lúc nào trong ngày.
 • Làm mới số lượt khiêu chiến vào 00:00 của ngày.

 • Sau khi làm mới, người chơi có thể khiêu chiến lại các ải đã khiêu chiến.

Cách báo danh
  • Chọn vào biểu tượng Lịch gần bản đồ.


Mở lịch sự kiện ở góc trái bản đồ 

  • Chọn biểu tượng Thiên Diệu Tháp rồi click Tham gia để vào vượt ải:

Quy tắc tham gia

 • Thiên Diệu Tháp hiện tại gồm 3 tháp lần lượt là: Hồng Cơ Tháp, Ly Hồn ThápTrường Vũ Tháp. Mỗi tháp gồm 10 ải. Người chơi phải vượt qua hết 10 ải của tháp trước mới có thể khiêu chiến tháp tiếp theo.

 • Người khiêu chiến phải thoả đủ yêu cầu của ải về cấp độ và công lực, mỗi ải có những yêu cầu khác nhau.

 • Thất bại 2 lần: không thể khiêu chiến tiếp ải đó nữa.

 • Mỗi ải có 2 lần khiêu chiến:

 • Lần dùng Thiên Hồi Luân Giám mua tại Kỳ Trân Các để khiêu chiến tiếp tục

Lần đầu tiên vượt ải thành công, người chơi sẽ nhận được phần thưởng cực lớn


 

Hai tháp mới

Ly Hồn Tháp
 • Người chơi phải vượt qua tất cả các ải ở Hồng Cơ Tháp mới có thể khiêu chiến với Ly Hồn Tháp.

Trường Vũ Tháp
 • Bắt buộc phải có 02 người chơi tham gia.

 • Cả 2 người chơi phải thỏa điều kiện về cấp độ, công lực và còn số lần khiêu chiến.

 • Cả 2 có cùng số ải tại Trường Vũ Tháp khi khiêu chiến.

Phần thưởng:

Ngoài các phần thưởng như kinh nghiệm và củ khoá, người chơi còn có cơ hội nhận được Lưu ly kính  dùng để nâng cấp bí kíp giang hồ.