Võ lâm cao thủ 125

Sáng nay, đang chơi nhảy dây cùng mấy đứa trẻ trước nhà, sư huynh nhà hàng xóm bôn ba giang hồ mấy tháng nay xuất hiện, e thẹn tặng chị Ba túi quà, mở ra thì thấy toàn linh kiện Vũ Khí Bậc 6 siêu HOT. Hỏi ra mới biết chàng vừa khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ cấp 125.

Phần thưởng

Vũ Khí Hiếm

Đánh bại Võ Lâm Cao Thủ cấp 125 có cơ hội nhận được linh kiện Vũ khí hiếm bậc 6. Ghép 20 Linh Kiện nhận được vụ

Đá Hộ Pháp

Đánh bại Đại Minh Vương có thể nhận được Mảnh Đại Minh Vương lần đầu xuất hiện trong Giang Hồ.

Đánh bại Hộ Pháp nhận được mảnh Hộ Pháp.

Thời gian Boss xuất hiện

Khi máy chủ đạt 170 ngày, Boss Võ Lâm Cao Thủ thường xuất hiện ở các mốc thời gian sau, mỗi lần xuất hiện trong vòng 3 tiếng:

Võ Lâm Cao Thủ cấp 125Thời gian xuất hiện BOSSVị trí truyền tống
Kim Phách Hộ Pháp 22:20 Thái Tử Phong
(Gặp NPC Truyền Tống Thiên Tâm Cốc)
Mộc Phách Hộ Pháp
Thủy Phách Hộ Pháp
Hỏa Phách Hộ Pháp
Thổ Phách Hộ Pháp
Kim Minh Vương Sau khi đánh bại Kim Hộ Pháp Kim Diệu Đàn
Mộc Minh Vương Sau khi đánh bại Mộc Hộ Pháp. Mộc Diệu Đàn
Thủy Minh Vương Sau khi đánh bại Thủy Hộ Pháp Thủy Diệu Đàn
Hỏa Minh Vương Sau khi đánh bại Hỏa Hộ Pháp Hỏa Diệu Đàn
Thổ Minh Vương Sau khi đánh bại Thổ Hộ Pháp Thổ Diệu Đàn

Cách khiêu chiến Võ lâm cao thủ

Truyền tống đến vị trí của Võ Lâm Cao Thủ

Đến NPC  Bổ Khoái ở bản đồ Thiên Tâm Cốc đưa đến khu vực cao thủ xuất hiện: Thái Tử Phong.

Bản đồ Thái Tử Phong

Bắt đầu khiêu chiến

Vào thời gian cố định mỗi ngày, tại Thái Tử Phong sẽ đồng loạt xuất hiện Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Hộ Pháp. Đánh bại Hộ Pháp, cao thủ Minh Vương sẽ xuất hiện!

Đánh bại Hộ pháp, một trong 5 người Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Minh Vương sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở thánh đàn ngũ hành tương ứng.

Đánh bại để nhận thưởng: