[Tính năng mới] - Tranh Đoạt Thuộc Địa Gia Tộc

[9K.com.vn] - Sau khi máy chủ mở cấp 99, các gia tộc đều có thế lực nhất định trong giang hồ, đây chính là lúc tỷ thí sức mạnh chiếm lấy lãnh thổ gia tộc, và đương nhiên phần thưởng dành cho Gia Tộc thắng cuộc cũng rất hấp dẫn.

Đăng ký tham chiến

  • Sever mở cấp 99 sẽ có tính năng này.
  • Tất cả thành viên trong gia tộc đều có thể tham gia.
  • Mỗi gia tộc mỗi tuần chỉ được khiêu chiến 2 lần.
  • Thời gian đăng ký trận chiến mỗi ngày từ 12h00 – 20h00, tộc trưởng có thể đến NPC Quản Lý Gia Tộc để tuyên chiến gia tộc khác. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên liệt kê danh sách gia tộc để tuyên chiến.

Quy tắc chiến đấu

Sau khi tuyên chiến 30 phút, phe tuyên chiến sẽ là phe công và phe bị tuyên chiến sẽ thủ

Phe tuyên chiến sẽ vào thuộc địa của đối phương tấn công Đồ Đằng, trong 20 phút tiêu diệt được Đồ Đằng xem như tranh đoạt thành công.

Phe bị tuyên chiến sẽ bảo vệ Đồ Đằng chống lại sức công phá của đối phương.

Phần thưởng

Phe Tấn Công
 • Chiến thắng sẽ nhận được 1000 Độ xây dựng gia tộc, Thiếu Hiệp đang online sẽ được 10000 Củ Khóa và Exp.
 • Thất bại sẽ nhận được 5000 Củ Khóa và exp.
Phe Phòng Thủ
 • Phòng thủ thất bại sẽ mất 1000 Độ xây dựng gia tộc, người chơi đang online sẽ được 5000 Củ Khóa và Exp.
 • Phòng thủ thành công sẽ được 10000 Củ Khóa và Exp.