Tính năng mới - Trang bị Thiên Dã (Chú Ma Trang Bị)

Dã luyện đại sư vừa luyện được tuyệt kỹChú Ma cho trang bị. Trang bị sau khi Chú Ma sẽ có thêm nhiều thuộc tính mạnh mẽ hơn. Để Chú Ma cho trang bị, Dã Luyện Đại Sư cần có Chú Ma Thạch có thuộc tính tách từ Trang Bị Thiên Dã.

Nghe thật là phức tạp đúng không? Vì vậy hãy xem chỉ dẫn của chị Ba 9K nhé!

Trang Bị Thiên Dã

 • Trên Trang Bị Thiên Dã thường có các loại thuộc tính ngẫu nhiên, có thể lấy 1 thuộc tính trên trang bị Thiên Dã để nạp vào trang bị bậc 4 trở lên.

9K Truyền Kỳ

 • Người chơi có thể thông qua đánh bại Quái Tinh Anh cấp 60 trở lên và Võ Lâm Cao Thủ để có cơ hội nhận được Trang Bị Thiên Dã.

9K Truyền Kỳ

Cách có Chú Ma Thạch

  • Khi người chơi đã có Trang Bị Thiên Dã có thể đến NPC Dã Luyện Đại Sư ở các thành thị để chế tạo Chú Ma Thạch bằng Trang Bị Thiên Dã.
  • Để luyện Chú Ma Thạch cần có Đá Đề Luyện (thông qua kỹ năng sống để chế tạo).
9K Truyền Kỳ 9K Truyền Kỳ
 • Khi luyện Chú Ma Thạch, Đá Đề Luyện càng nhiều tỉ lệ luyện Chú Ma Thạch càng cao.

9K Truyền Kỳ

 • Sau đó người chơi chọn Luyện Chú Ma Thạch bỏ Trang Bị Thiên Dã và Đá Đề Luyện vào để tiến hành luyện Chú Ma Thạch.
 • Sau khi luyện trang bị Thiên Dã sẽ mất và nhận được Chú Ma Thạch tương ứng.
 • Trang bị Thiên Dã bậc càng cao thì thuộc tính càng cao.
 • Nếu thất bại cấp Chú Ma Thạch sẽ bị giảm.

9K Truyền Kỳ

9K Truyền Kỳ 9K Truyền Kỳ
 • Chú Ma (Đá Phụ): Khi người chơi có Chú Ma có thể click phải chuột vào Chú Ma Thạch để luyện thành Chú Ma (Đá Phụ). Dùng 2000 hoạt lực để gia công.

9K Truyền Kỳ

9K Truyền Kỳ 9K Truyền Kỳ

Nạp Thuộc Tính

 • Khi đã có Chú Ma Thạch người chơi có thể tới NPC Dã Luyện Đại Sư để tiến hành Nạp Thuộc Tính hoặc click phải chuột vào Chú Ma Thạch để tiến hành.

9K Truyền Kỳ

9K Truyền Kỳ

 • Trang bị bậc 4 trở lên mới có thể Chú Ma.
 • Chỉ có thể Chú Ma cùng loại trang bị.
 • Mỗi loại trang bị chỉ có thể Chú Ma 1 loại.
 • Trang bị có thể Chú Ma nhiều lần, có thể thay thế. Thuộc tính mới sẽ thay thuộc tính cũ.

9K Truyền Kỳ