T.năng mới - Hoàng Thành Tranh Đoạt Chiến

[9K.com.vn] - Hoàng Thành Tranh Bá, là tính năng chiến đấu tranh đoạt giữa các gia tộc với nhau để chiếm quyền trấn giữ Hoàng Thành. Nếu ai đã từng là fan của dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ chắc chắn sẽ rất dễ tham gia bởi Hoàng Thành Tranh Bá cũng tương tự tính năng Công Thành Chiến vậy đó!

Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Thời gian & điều kiện tham gia

Thời gian
 • Thời gian báo danh: Thứ Sáu  20:05 - 23:59.
 • Thời gian chiến đấu: Thứ Bảy 21:00 - 22:00.
Điều kiện tham gia
 • Chỉ có thành viên chính thức mới có thể tham gia hoạt động

 • Ngày 90 sau khi mở máy chủ

 • Phải báo danh mới có thể tham gia.

Quy trình tham gia

Báo danh

Sau khi kết thúc hoạt động Ngũ Hành Bàn vào Thứ 6 mỗi tuần, Tộc trưởng đến Lâm An gặp NPC Tiếp Dẫn Cự Đường Quan-Cự Đường Thủ Hộ  để báo danh.

Quy tắc báo danh

Lần đầu mở Hoàng Thành Tranh Bá, do chưa có thành chủ, nên TOP 10 gia tộc Ngũ Hành Bàn hiện tại đều có thể tham chiến.

Lần đầu mở hoạt động, nếu không ai đánh chiếm, thành trì xem như vẫn ở trạng thái không thành chủ.

Sau đó, khi đã có thành chủ, chỉ có Top 7 Ngũ Hành Bàn Gia Tộc mới có thể tham gia, sẽ chia 2 phe công và thủ:

  • Phe Công: 7 gia tộc có điểm Ngũ Hành Bàn cao nhất hiện tại có thể tiến hành công thành.
  • Phe Thủ: Gia tộc đang chiếm thành và 1 gia tộc đăng ký hỗ trợ (gia tộc hỗ trợ cũng phải nằm trong top 7)
Hỗ trợ phòng thủ

Một gia tộc trong Top 7 Ngũ Hành Bàn Gia Tộc của máy chủ có thể liên minh hỗ trợ gia tộc chiếm lĩnh thủ thành.

Chỉ có thể đăng ký hỗ trợ thủ thành trong thời gian tuyên chiến: Thứ Sáu  20:05 - 23:59.

Đăng ký hỗ trợ vào mỗi tuần. Tuần sau nếu muốn tiếp tục hỗ trợ phải đăng ký lại lần nữa

Cách đăng ký hỗ trợ: Tộc trưởng gia tộc chiếm thành và tộc trưởng gia tộc hỗ trợ tổ đội với nhau đến chỗ NPC Cự Đường Thủ Hộ để đăng ký.

Lưu ý

 • Cuộc chiến đầu tiên, không có liên minh. Top 10 gia tộc hỗn chiến giành quyền chiếm thành.
 • Khi thành thị đã bị chiếm hữu, tộc trưởng đủ điều kiện đối thoại với NPC để chọn tuyên chiến hoặc hỗ trợ.

 • Gia tộc hỗ trợ và gia tộc phòng thủ cùng 1 phe, các gia tộc tuyên chiến cùng sẽ ở 1 phe.

 • Gia tộc công hạ gục Đại Tướng thủ thành sẽ giành quyền chiếm hữu thành.

 • Gia tộc thủ đến hết giờ bảo vệ được Đại Tướng là phòng thủ thành công
Truyền Tống trong trận chiến
 • Trận chiến đầu tiên, khi truyền tống vào tất cả đều ở phe công.
 • Nếu đã bị chiếm lĩnh, phe thủ thành có thể trực tiếp truyền tống đến điểm hồi sinh phe thủ.

Quy Tắc Chiến Đấu Phe Công

Đến chỗ NPC truyền tống vào, phe công sẽ truyền tống vào điểm hồi sinh phe công.

Phe công phải lần lượt công phá bên ngoài cổng thành, trong thành, tướng tả hữu, để tiến vào chiếm giữ Đại Tướng Thủ Thành.

Trong lúc đánh hãy thiệu hủy xe lương thảo: Thiêu hủy thì phe công sẽ được tăng BUFF, phe thủ sẽ có BUFF có hại trong 5 phút.

Trước khi tướng tả và tướng hữu bị đánh bại thì Đại Tướng Thủ Thành sẽ ở trạng thái vô địch, có thể đánh người, chứ không thể bị tấn công.

Khi Gia Tộc công thành đánh bại Đại Tướng Thủ Thành, thì NPC này sẽ lập tức hồi sinh và quy phục gia tộc đã đánh bại mình, gia tộc đó phải bảo vệ Đại Tướng Thủ Thành sống sót trong 10 phút.

Sau 10 phút, Đại Tướng Thủ Thành vẫn sống sót xem như gia tộc công thành thành công và sẽ đăng thông báo kết thúc hoạt động.

Nếu trong 10 phút Đại Tướng Thủ Thành bị hạ gục lần nữa, NPC này sẽ hồi sinh và quy thuộc gia tộc vừa đánh bại mình.

Lưu ý: Nếu đánh bại Đại Tướng mà chưa bảo vệ Đại Tướng đủ 10 phút mà đã hết giờ, Phe Thủ sẽ chiến thắng.

Quy tắc chiến đấu phe Thủ

Đến chỗ NPC truyền tống vào, phe thủ sẽ truyền tống vào điểm hồi sinh phe thủ.

Nhiệm Vụ:

 • Ngăn cản phe công và bảo vệ Đại Tướng Thủ Thành,
 • Bảo vệ xe Lương Thảo để đổi phương không thể nhận buff có lợi

Nếu Đại Tướng Thủ Thành bị Phe Công chiếm thì phải đánh bại trong 10 phút để Đại Tướng Thủ Thành quy phục trở lại cho tới hết cuộc chiến.

Nếu trong thời gian hoạt động phe công không đánh bại tướng thủ thành hoặc sau khi đánh bại mà không bảo vệ Đại Tướng sống sót trong 10 phút thì đến hết giờ xem như phe thủ thắng.

Nếu phe công đánh bại tướng thủ thành và đảm bảo NPC này sống sót trong 10 phút, xem như phe công thắng.

Thành tích Lãnh Thổ Chiến

 • Tộc thắng cuộc: 5 rương vàng thành chiến, exp, danh hiệu.
 • Tộc thua cuộc: 5 rương thành chiến, exp.

Mở Rương Vàng Thành Chiến sẽ nhận được:

 • Rất nhiều củ khóa
 • Các loại mảnh đá hiếm.
 • Dung Thiết Thủy
 • Thủy Tinh 7
 • Vinh Dự Tinh Anh