Nhận Củ Hoàn Trả: Cẩn thận mất Bạc Khóa

[9K.com.vn] - Trước khi nhận Củ Hoàn Trả các Thiếu Hiệp lưu ý:

  • Phải tạo nhân vật trước khi nhận hoàn trả Củ, để hệ thống có thể trả vào nhân vật.
  • Củ sẽ hoàn trả trực tiếp vào  túi hành trang (phím tắt B), Bạc khóa sẽ trao qua thư dưới dạng vật phẩm Bạc Khóa.
  • Tùy theo cấp độ sẽ có giới hạn trữ bạc trong hành trang khác nhau. Các Thiếu Hiệp phải cẩn thận, mở bạc từ tốn, nếu vượt quá giới hạn sẽ mất đi số dư.
  • Nếu chưa đủ cấp hãy khoan mở bạc, cứ để vật phẩm bạc trong hành trang. Đủ cấp mới mở.
Cấp ĐộGiới hạn bạc khóa
1-19 10 Vạn
20 100 Vạn
30 300 Vạn
40 1000 Vạn
50 3000 Vạn
60 5000 Vạn

Nhận Củ Hoàn trả tại đây

Bước 1: Tạo nhân vật trong game

Sử dụng ZingID đã sử dụng trong lúc thử nghiệm để tạo nhân vật.

Lưu ý: Phải Tạo nhân vật trước, hệ thống mới có thể hoàn trả Củ và Bạc Khóa đã nạp cho bạn.

Bước 2: Đăng nhập

Đăng nhập ZingID có nhân vật đã Nạp Củ trong quá trình tham gia Thử Nghiệm 9K

Bước 2: Nhập hình ảnh kiểm tra

Nhập hình ảnh kiểm tra

Hệ thống sẽ xuất hiện số củ bạn đã nạp trong Thử Nghiệm và số Củ và Bạc Khóa bạn được hoàn trả

Bước 3: Chọn máy chủ và nhân vật bạn muốn nhận hoàn trả

Chọn máy chủ và nhân vật bạn muốn hệ thống hoàn trả

Bước 4: Hoàn Trả Thành Công

Đăng nhập ZingID có nhân vật đã Nạp Củ trong quá trình tham gia Thử Nghiệm 9K

Bước 5: Kiểm tra lịch sử nhận thưởng

Kiểm tra trạng thái trao trả Củ và Bạc. Thành công nghĩa là bạn đã nhận được Củ trong game

Vào game, Bấm B mở túi sẽ thấy được số củ được hoàn trả


Mở Thư để nhận Bạc