Nâng cấp Nón Tử Loan Phiên Phi VIP

Nón Tử Loan Phiên Phi - một loại trang bị mới được nâng cấp từ Nón Thượng Bậc 6 và 7. Sau khi được nâng cấp, Nón Tử Loan Phiên Phi sẽ sở hữu thêm nhiều thuộc tính "khủng", đặc biệt khi cường hóa lên cấp cường hóa lên cấp 19 sẽ xuất hiện dòng thuộc tính Kỹ Năng Long Tức Hộ Thể trong bảng kỹ năng của nhân vật (F3).

Nón Tử Loan Phiên Phi mang đến sức mạnh vô song cho chủ nhân.


Click vào đây để xem ảnh lớn

Giới Thiệu Nón Tử Loan Phiên Phi

Nón Thượng Bậc 6 hay 7 sau khi điểm kim sẽ trở thành Nón Tử Loan Phiên Phi. Có 2 loại Điểm Kim: Bạc và Vàng. Sau khi điểm kim Bạc mới có thể điểm kim Vàng.

Nón Tử Loan Phiên phi Khi cường hóa lên cấp 19 sẽ xuất hiện dòng thuộc tính Kỹ Năng Long Tức Hộ Thể  trong bảng kỹ năng của nhân vật (F3). Tùy theo Điểm Kim Vàng hay Bạc mà kỹ năng này sẽ đạt cấp khác nhau, Điểm Kim Vàng sẽ có dòng thuộc tính mạnh hơn Điểm Kim Bạc.

Lưu ý: thuộc tính Kỹ Năng Long Tức Hộ thể của Tử Loan Phiên Phi Bậc 6 và 7 đều giống nhau.

Nón Tử Loan Phiên PhiLong Tức Hộ Thể
Nón Tử Loan Phiên Phi Bạc
Nón Tử Loan Phiên Phi Vàng

Điều kiện để nâng cấp Nón Tử Loan Phiên Phi

  • Sở hữu Nón Thượng Bậc 6 - 7.
  • Đạt đủ Điểm Danh Vọng Hiệp Khách bằng cách: tham gia giám định các loại hộp quà sự kiện Hái Lộc Đầu Xuân hoặc sử dụng Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách có được khi sử dụng các loại hộp quà giám định Hái Lộc Đầu Xuân.
Loại quà giám địnhĐiểm danh vọng
Giám định hộp quà bạc (1500) 1 Điểm
Giám định hộp quà củ (15) 1 Điểm
Giám định hộp quà củ (150) 20 Điểm
Sử dụng Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách 50 Điểm
  • Khi đủ điểm danh vọng mua Đá Điểm Kim làm nguyên liệu nâng cấp tại NPC Quan Danh Vọng – Đại Đô.

Điểm Danh Vọng Thu Thủy ĐạtCấp Danh VọngCó Thể MuaHình ẢnhBạc Cần Để Mua
20.000 Điểm Hữu Nghị Đá Điểm Kim Nón Bạc Bậc 6 50,000
Đá Điểm Kim Nón Bạc Bậc 7
50.000 Điểm Thân Mật Đá Điểm Kim Nón Vàng Bậc 6 50,000
Đá Điểm Kim Nón Vàng Bậc 7

Cách Điểm Kim

Sau khi đã mua được Đá Điểm Kim tại cửa hàng Quan Danh Vọng, đồng đạo nhấn chuột phải vào Đá Điểm Kim để mở giao diện nâng cấp Nón Tử Loan Phiên Phi.

Sau đó bỏ Đá Điểm Kim tương ứng và Nón Thượng Bậc 6 hoặc Bậc 7 vào ô nâng cấp và nhấn Đồng Ý để tiến hành nâng cấp.