Nâng cấp Ngọc Bội Kim Phật siêu "khủng"

Ngọc Bội Kim Phật - một loại trang bị mới được nâng cấp từ ngọc bội Thượng Bậc 6 và 7. Sau khi được nâng cấp, Ngọc Bội Kim Phật sẽ sở hữu thêm nhiều thuộc tính "khủng", đặc biệt khi cường hóa lên cấp 20 sẽ thêm kỹ năng bị động Thiên Thánh Thủ Tâm cho chủ nhân, tăng cường độ bền bỉ khi chiến đấu!

Điều kiện để nâng cấp Ngọc Bội Kim Phật

  • Sở hữu Ngọc Bội Thượng Bậc 6 - 7
  • Đạt đủ Điểm Danh Vọng Thu Thủy bằng cách ăn Lệnh Bài Danh Vọng (Ngọc Bội) có được khi Mở Rương Vàng sự kiện Thu Thủy Giai Nhân.
  • Mua Đá Điểm Kim làm nguyên liệu nâng cấp:
Điểm Danh Vọng Thu Thủy ĐạtCấp Danh VọngCó Thể MuaHình ẢnhBạc Cần Để Mua
1000 Điểm Hữu Nghị Đá Điểm Kim Ngọc Bội Bạc Bậc 6 50,000
Đá Điểm Kim Ngọc Bội Bạc Bậc 7
2000 Điểm Thân Mật Đá Điểm Kim Ngọc Bội Vàng Bậc 6 50,000
Đá Điểm Kim Ngọc Bội Vàng Bậc 7

Giới Thiệu Ngọc Bội Kim Phật

Ngọc Bội Kim Phật

Ngọc Bội Thượng Bậc 6 sau khi điểm kim nâng cấp sẽ trở thành Ngọc Bội Kim Phật. Có 2 loại Điểm Kim Bạc và Vàng. Điểm Kim Vàng sẽ có dòng thuộc tính mạnh hơn Điểm Kim Bạc.

LoạiBan đầuNâng cấp bằngSau nâng cấp
Điểm Kim Bạc Ngọc Bội Thượng
cấp 6
Đá Điểm Kim Ngọc Bội Bạc
Bậc 6
Ngọc Bội Kim Phật Bạc
Điểm Kim Vàng Ngọc Bội Thượng
cấp 6
Đá Điểm Kim Ngọc Bội Vàng
Bậc 6
Ngọc Bội Kim Phật Vàng


Click vào đây để xem ảnh lớn

Khi cường hóa lên cấp 17 sẽ xuất hiện dòng thuộc tính Kỹ Năng Thiên Thánh Thủ Tâm trong bảng kỹ năng của chủ nhân (phím tắt F3). Tùy theo điểm Kim Vàng hay Bạc mà Kỹ Năng sẽ đạt cấp mấy:

Ngọc Bội Kim PhậtThiên Thánh Thủ Tâm
Ngọc Bội Kim Phật Bạc
Ngọc Bội Kim Phật Vàng
Ngọc Bội Kim Phật Xuất Vân

Ngọc Bội Thượng Bậc 7 sau khi điểm kim nâng cấp sẽ trở thành Ngọc Bội Kim Phật Xuất Vân. Có 2 loại Điểm Kim Bạc và Vàng. Điểm Kim Vàng sẽ có dòng thuộc tính mạnh hơn Điểm Kim Bạc.

LoạiBan đầuNâng cấp bằngSau nâng cấp
Điểm Kim Bạc Ngọc Bội Thượng
cấp 7
Đá Điểm Kim Ngọc Bội Bạc
Bậc 7
Ngọc Bội Kim Phật Xuất Vân Bạc
Điểm Kim Vàng Ngọc Bội Thượng
cấp 7
Đá Điểm Kim Ngọc Bội Vàng
Bậc 7
Ngọc Bội Kim Phật Xuất Vân Vàng


Click vào đây để xem ảnh lớn

Khi cường hóa lên cấp 19 sẽ xuất hiện dòng thuộc tính Kỹ Năng Thiên Thánh Thủ Tâm trong bảng kỹ năng của chủ nhân (phím tắt F3). Tùy theo điểm Kim Vàng hay Bạc mà Kỹ Năng sẽ đạt cấp mấy:

Ngọc Bội Kim PhậtThiên Thánh Thủ Tâm
Ngọc Bội Kim Phật Xuất Vân Bạc
Ngọc Bội Kim Phật Xuất Vân Vàng

Cách Điểm Kim

Sau khi đã mua được Đá Điểm Kim tại cửa hàng Quan Danh Vọng, đồng đạo nhấn chuột phải vào Đá Điểm Kim để mở giao diện nâng cấp Ngọc Bội Kim Phật.

Sau đó bỏ Đá Điểm Kim tương ứng và Ngọc Bội Thượng Bậc 6 hoặc Bậc 7 vào ô nâng cấp và nhấn Đồng Ý để tiến hành nâng cấp.