Nâng cấp Đai Bàn Long Trục Nhật "khủng"

Đai Bàn Long Trục Nhật - một loại trang bị mới được nâng cấp từ Đai Thượng Bậc 6 và 7. Sau khi được nâng cấp, Đai Bàn Long Trục Nhật sẽ sở hữu thêm nhiều thuộc tính "khủng", đặc biệt khi cường hóa lên cấp 19 sẽ thêm kỹ năng bị động Thiên Thế Diễn Cực cho chủ nhân, tăng cường độ bền bỉ khi chiến đấu!

Điều kiện để nâng cấp Đai Bàn Long Trục Nhật

Điểm Danh Vọng Thu Thủy ĐạtCấp Danh VọngCó Thể MuaHình ẢnhBạc Cần Để Mua
1000 Điểm Hữu Nghị Đá Điểm Kim Đai Bạc Bậc 6 50,000
Đá Điểm Kim Đai Bạc Bậc 7
2000 Điểm Thân Mật Đá Điểm Kim Đai Vàng Bậc 6 50,000
Đá Điểm Kim Đai Vàng Bậc 7

Giới Thiệu Đai Bàn Long Trục Nhật

Đai Bàn Long Trục Nhật

Đai Thượng Bậc 6 sau khi điểm kim nâng cấp sẽ trở thành Đai Bàn Long Trục Nhật. Có 2 loại Điểm Kim Bạc và Vàng. Điểm Kim Vàng sẽ có dòng thuộc tính mạnh hơn Điểm Kim Bạc.

LoạiBan đầuNâng cấp bằngSau nâng cấp
Điểm Kim Bạc Đai Thượng
cấp 6
Đá Điểm Kim Đai Bạc
Bậc 6
Đai Bàn Long Trục Nhật Bạc
Điểm Kim Vàng Đai Thượng
cấp 6
Đá Điểm Kim Đai Vàng
Bậc 6
Đai Bàn Long Trục Nhật Vàng


Click vào đây để xem ảnh lớn

Khi cường hóa lên cấp 19 sẽ xuất hiện dòng thuộc tính Kỹ Năng Thiên Thế Diễn Cực (level 1) trong bảng kỹ năng của chủ nhân (phím tắt F3). Tùy theo điểm Kim Vàng hay Bạc mà Kỹ Năng sẽ đạt cấp mấy:

Đai Bàn Long Trục NhậtThiên Thế Diễn Cực
Đai Bàn Long Trục Nhật Bạc
Đai Bàn Long Trục Nhật Vàng
Đai Bàn Long Trục Nhật Xuất Vân

Đai Thượng Bậc 7 sau khi điểm kim nâng cấp sẽ trở thành Đai Bàn Long Trục Nhật Xuất Vân. Có 2 loại Điểm Kim Bạc và Vàng. Điểm Kim Vàng sẽ có dòng thuộc tính mạnh hơn Điểm Kim Bạc.

LoạiBan đầuNâng cấp bằngSau nâng cấp
Điểm Kim Bạc Đai Thượng
cấp 7
Đá Điểm Kim ĐaiBạc
Bậc 7
Đai Bàn Long Trục Nhật Xuất Vân Bạc
Điểm Kim Vàng Đai Thượng
cấp 7
Đá Điểm Kim ĐaiVàng
Bậc 7
Đai Bàn Long Trục Nhật Xuất Vân Vàng

Click vào đây để xem ảnh lớn

Khi cường hóa lên cấp 19 sẽ xuất hiện dòng thuộc tính Kỹ Năng Thiên Thế Diễn Cực (Level 2)trong bảng kỹ năng của chủ nhân (phím tắt F3). Tùy theo điểm Kim Vàng hay Bạc mà Kỹ Năng sẽ đạt cấp mấy:

Đai Bàn Long Trục NhậtThiên Thế Diễn Cực
Đai Bàn Long Trục Nhật Xuất Vân Bạc
Đai Bàn Long Trục Nhật Xuất Vân Vàng

Cách Điểm Kim

Sau khi đã mua được Đá Điểm Kim tại cửa hàng Quan Danh Vọng, đồng đạo nhấn chuột phải vào Đá Điểm Kim để mở giao diện nâng cấp Đai Bàn Long Trục Nhật.

Sau đó bỏ Đá Điểm Kim tương ứng và Đai Thượng Bậc 6 hoặc Bậc 7 vào ô nâng cấp và nhấn Đồng Ý để tiến hành nâng cấp.