Lên cấp "thần tốc" với Thiên Mệnh

Bạn rất muốn chơi ở những máy chủ mở lâu ngày do có bạn bè đông, nhưng lại ngại luyện cấp cách quá xa những người chơi khác? Tính năng Thiên Mệnh sẽ giúp Thiếu Hiệp thăng cấp một cách nhanh chóng nhất. Chỉ cần hoàn thành loạt nhiệm vụ trong Thiên Mệnh Giao, Thiếu Hiệp sẽ bay ngay đến cấp cao nhất, nhận được trang bị cơ bản, rất nhiều phần thưởng và nắm được kiến thức cơ bản của trò chơi.

Quá tiện lợi đúng không nào?

Điều kiện tham gia

  • Thiếu Hiệp từ cấp 10 trở lên đã gia nhập môn phái.
  • Máy chủ đã mở sau 3 ngày, có hệ thống thiên mệnh.
  • Sau khi hội đủ điều kiện hệ thống sẽ hiện nút Thiên mệnh.


nhấn nút “Mở hệ thống Thiên Mệnh”

Hệ Thống Thiên Mệnh

Thiên Mệnh gồm có 8 Quẻ Càn - Tốn - Khảm - Cấn - Khôn - Chấn - Ly - Đoài, mỗi quẻ là một chuỗi nhiệm vụ, sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ sẽ được lên thẳng cấp độ thưởng của quẻ đó.

Tùy theo máy chủ đã mở bao nhiêu ngày mà Thiên Mệnh mở Quẻ tương ứng.

  • Phải hoàn thành hết chuỗi nhiệm vụ mới có thể tiến đến quẻ kế tiếp.
  • Có thể đồng thời tiến hành và hoàn thành nhiều Nhiệm Vụ trong chuỗi.
  • Một số nhiệm vụ như: gia nhập môn phái, vào gia tộc ... đã hoàn thành trước đó thì xem như tự động hoàn thành, người chơi có thể nhận thưởng ngay.
  • Nhiệm Vụ Thiên Mệnh, không liên quan đến hệ thống nhiệm vụ trong game nên không xuất hiện trong giao diện nhiệm vụ.
  • Người chơi nhận nhiệm vụ Thiên Mệnh, trong 15 ngày, khi tham gia các bí cảnh, Thanh Vân Phong sẽ được tăng hỗ trợ Thiên Mệnh Lực: tăng 70% sát thương quái, giảm chịu sát thương 70%, duy trì 1 giờ.

Giai Đoạn của Thiên Mệnh

Tên QuẻNgày Của Máy ChủCấp NV Khi Bắt Đầu QuẻSố Nhiệm VụCấp được thưởng
Càn 3 ngày 10 ~ 39 3 40
Tốn 6 ngày 40~69 10 70
Khảm  12 ngày 70~79 14 80
Cấn 32 ngày 80~89 17 90
Khôn 72 ngày 90~94 12 95
Chấn 91 ngày 95~99 11 100
Ly  111 ngày 100~104 14 105
Đoài 137 ngày 105~109 13 110