Làm sao để sở hữu Phi Phong cấp 5 Siêu Cấp?

[9k.com.vn] - Các Thiếu Hiệp đã sở hữu Phi Phong nhưng vẫn không ưng ý lắm. Nhân dịp 9K đang có "mốt phi phong 5" cùng với sự kiện Đổi thuộc tính Phi Phong Từ ngày 12/12 đến 18/12. Chị Ba 9K xin hướng dẫn cách để có 01 Siêu Phi Phong Lv5 ai ai cũng ngưỡng mộ như cái của Chị Ba bên dưới đây.

 
Các Thiếu Hiệp thấy Phi Phong này của Chị Ba có đẹp không? Chúc các Thiếu Hiệp may mắn nhé!

Nguyên Liệu: Kim Tàm Ti

Thời gian giới hạn
 • Chỉ bày bán trong 7 ngày từ 12/12 đến 18/12
 • Sau thời gian này tính năng sẽ đóng và vật phẩm không còn bày bán nữa
Mua tại Kỳ Trân Các
 • Nhấn vào biểu tượng Kỳ Trân Các trên góc phải bản đồ nhỏ hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + G để mở giao diện


Mở lịch sự kiện ở góc trái bản đồ 

 • Tìm mua Kim Tàm Ti, tùy theo cấp độ của phi phong để chọn loại phù hợp

Cách đổi thuộc tính

 • Khi có Kim Tàm Ti người chơi có thể đến NPC Dã Luyện Đại Sư ở các thành để tiến hành thay đổi dòng thuộc tính Phi Phong.

 

  • Người chơi chọn Dòng thuộc tính phi phong, sẽ xuất hiện bảng hoạt động. Sau đó tiến hành bỏ phi phong và Kim Tàm Ti có cùng lv với phi phong, chọn dòng thuộc tính muốn tạo mới bấm Đồng ý.

 

  • Người chơi có thể chọn Đổi để thay đổi dòng mới, hoặc Huỷ để giữ dòng cũ.

 

 • Khi chọn Đổi hoặc Huỷ thì dòng thuộc tính đó sẽ có thêm ký hiệu Đã tạo mới.

   

 • Có thể thay đổi nhiều lần cho đến khi nào ưng ý nhưng chỉ ở 1 dòng thuộc tính duy nhất.
 • Thuộc tính đã tồn tại trên Phi Phong, thì sẽ không bị trùng khi đổi.
 • Hiện nay, chỉ có thể thay đổi 1 dòng thuộc tính của Phi phong 3 Phi Phong 4 và Phi Phong 5.
 • Sau khi tạo mới 1 dòng thuộc tính ở phi phong cũ. Tiếp theo, tiến hành nâng bậc phi phong lên cấp cao hơn sẽ có thể dùng Kim Tàm Ti cấp cao hơn để tiến hành thay đổi thêm 1 dòng thuộc phi phong nữa.

Bí quyết của Chị Ba 9K để có Phi phong mạnh:

 • Các thiếu hiệp hãy tìm cho mình một chiệc phi phong 3 với những thuộc tính vừa ý mình nhất.
 • Sau đó, có thể thay đổi 1 dòng thuộc tính của Phi Phong 3. Và tiến hành nâng cấp tăng bậc lên thành Phi Phong 4 sẽ được thay đổi thêm 1 dòng thuộc tính của Phi Phong nữa.
 • Tiếp theo, các thiếu hiệp hãy dùng Tơ Ly Vân 5 để tiến hành nâng cấp tăng bậc phi phong lên 5 sẽđược thay đổi thêm 1 dòng thuộc tính của Phi Phong nữa.