Kỳ Vương Tranh Bá Thiếu Hiệp đã biết chưa?

Kỳ Vương Tranh Bá là một khu vực thi đấu hoàn toàn mới dành cho các Gia Tộc thể hiện sức mạnh xưng bá của mình. Bản đồ tính năng có tất cả 25 ô được chia theo ngang 5 ô và dọc 5 ô. Nơi đây có thể chứa tối đa đến 12 gia tộc tham gia thi đấu. Mỗi gia tộc sẽ ngẫu nhiên được hệ thống đưa vào ô chỉ định trong 12 ô.

Các gia tộc vào Kỳ Vương Tranh Bá sẽ được chia phe trắng đen, thông qua đánh chiếm ô khác để chiếm lãnh thổ. Khi gia tộc bị phe trắng đen bao vây hoặc không có lãnh địa sẽ bị loại. Tính điểm căn cứ theo số ô chiếm được vào cuối cùng,phe thắng sẽ có thêm điểm, chiếm nhiều ô nhất sẽ được phong Kỳ Vương. Tộc chiến thắng sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn!

9K Truyền Kỳ

Thời gian tham gia

 • Các thiếu hiệp có thể tham gia Kỳ Vương Tranh Bá mỗi tối thứ 6 từ 8h05 - 8h50.

Điều kiện tham gia

 • Thiếu hiệp phải là thành viên chính thức của gia tộc.
 • Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79
 • Nằm trong Top hoạt động gia tộc Ngũ Hành Bàn ngày thứ 6.

Cách thức báo danh

 • 8h05 thứ 6: Tộc trưởng đến Lâm An gặp NPC Sứ Giả Kỳ Vương Tranh Bá - Bạc Dịch để báo danh.
 • 8h13: Kết thúc báo danh.
 • Top 10 gia tộc Ngũ Hành Bàn hôm đó có thể vào miễn phí.
 • Nếu gia tộc không nằm trong Top 10: nộp 1000 Củ phí báo danh (chỉ 2 gia tộc  đầu tiên được nộp phí báo danh tham gia).
 • Tối đa 12 gia tộc báo danh.

9K Truyền Kỳ

Quy trình báo danh

 • Gia tộc đủ điều kiện hoặc nộp Củ trước 10 phút có thể truyền tống vào khu chuẩn bị.
 • Sau khi bắt đầu, người chơi của gia tộc sẽ được ngẫu nhiên truyền tống vào 12 ô.
 • Sau khi truyền tống vào sẽ ở trạng thái Mặc Định.
 • Gia tộc sẽ tự động vào phe trắng đen.

9K Truyền Kỳ

 • Mỗi ô có trụ, sau khi vào thì ô đó sẽ tự động trở thành lãnh địa của gia tộc, cờ sẽ hiện tên gia tộc, trên bản đồ sẽ hiện cờ này đang thuộc về ai, giao diện chiến báo sẽ ghi chú ô này là gia tộc nào, và dùng màu sắc để đánh dấu gia tộc.
 • Mỗi gia tộc có thể đánh chiếm cờ của các ô lân cận.
 • Khi lãnh địa xung quanh một gia tộc bị các tộc phe khác màu bao vây hoặc mất lãnh địa, thì gia tộc này sẽ thua cuộc.
 • Sau khi thua cuộc, ô này sẽ vào trạng thái không chiếm lĩnh, trên chiến báo sẽ hiện màu xám.
 • Kết thúc thời gian hoạt động, căn cứ theo số ô chiếm lĩnh để tính điểm, các tộc thuộc phe thắng thua sẽ được cộng thêm điểm riêng.

Cách tính điểm

 • Căn cứ phán đoán thắng thua: số ô chiếm hữu của từng phe, phe nào chiếm được nhiều ô hơn sẽ thắng. Ví dụ:
  • Phe trắng: tộc A chiếm được 5 ô
  • Phe đen: tộc B chiếm được 3 ô, tộc C chiếm được 3 ô, tổng là 6 ô là phe đen thắng.
 • Đánh chiếm mỗi ô: được 2 điểm.
 • Phe chiến thắng: sẽ được cộng 5 điểm  thưởng cho tộc. Trong trường hợp 2 phe có số ô bằng nhau: sẽ không có điểm thưởng.
 • Chỗ NPC có thể xem điểm số và xếp hạng gia tộc
 • Điểm số giống nhau, sẽ căn cứ theo số người gia tộc, nhiều người hơn sẽ xếp trước.

Phần thưởng

 • Tùy theo thứ hạng sau cùng của gia tộc sẽ nhận được:
  • Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên
  • Rất nhiều EXP
  • Rất nhiều Củ Khoá.
 • Lưu ý: Thời gian cuối cùng được nhận thưởng: 23h59 cùng ngày.