Hướng dẫn: Trang Bị Cộng Kỹ Năng

[9K.com.vn] - Các Thiếu Hiệp đã bao giờ nghe đến Trang Bị Cộng Kỹ Năng chưa? Đây chính là một trong những tính năng mới khi máy chủ mở mốc 150 đó. Trang Bị Cộng Kỹ năng không thể mua được bằng củ mà phải đổi bằng Danh Vọng. Vì thế chỉ những anh hùng thiên hạ mới có thể khoác lên mình bộ trang phục quý hiếm này. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Đổi Trang Bị Cộng Kỹ Năng

  • Để đổi Trang Bị Cộng Kỹ Năng, Thiếu Hiệp có thể đến đối thoại với NPC Quan Danh Vọng ở Đại Đô (983;503).
  • Trang bị Cộng Kỹ Năng được đổi bằng điểm danh vọng

9k
NPC Quan Danh Vọng ở Đại Đô (983;503)

Trang bị Cộng Kỹ Năng

Bảo vệ pháp ấn

Hộ Uyển

Quay số Cầu Phúc nhiều để có Điểm Danh Vọng

Khi máy chủ đã mở giới hạn Lv cấp 150 thì khi Cầu Phúc mỗi ngày sẽ nhận thêm điểm Danh Vọng.

9k
Danh vọng cầu phúc trong giao diện Nhân Vật (phím tắt F1)

Người chơi khi Cầu Phúc sẽ nhận được điểm danh vọng Cầu Phúc. Quay cùng loại được nhiều trong 1 lần sẽ được nhiều điểm danh vọng.

9k

9k

Quay Cầu phúc 5 lần cùng loại trong 1 lần sẽ nhận được 500 điểm danh vọng.

Để có thể quay thêm nhiều lần trong 1 ngày người chơi có thể mua các lệnh bài Cầu Phúc trong Kỳ Trân Các. Khi sử dụng sẽ nhận được thêm lần quay và điểm danh vọng của Cầu Phúc.