Hướng dẫn nâng cấp Bí Kíp Giang Hồ

[9K.com.vn] - Bí Kíp Giang Hồ hiện đã có bán trong cửa hàng VIP. Các Thiếu Hiệp hãy mua về luyện để ngày một mạnh mẽ hơn nha! Để tránh "tẩu hỏa nhập ma", hãy cùng xem hướng dẫn của chị Ba 9K nhé!

Cách mua Bí Kíp Giang Hồ

Thiếu Hiệp Chọn biểu tượng Cửa Hàng gần bản đồ sau đó vào Cửa hàng Vip


Chọn Của Hàng VIP ở góc trên phải gần bản đồ

Sau khi thu thập đủ 10 mảnh bí kíp, người chơi có thể ghép thành 1 cuốn bí kíp giang hồ hoàn chỉnh.

Cách nâng cấp Bí Kíp

Để tăng cấp Bí Kíp các Thiếu Hiệp cần Lưu Ly Kính và Hoạt Lực sau đó thực hiện theo 3 bước như sau:

Bước 1: Bấm F3 vào giao diện Võ Công chọn Võ Công Giang Hồ để trang bị bí kíp.

Bước 2: Nhấp chọn Tăng cấp để mở giao diện Tăng cấp bí kíp, đặt bí kíp muốn nghiên cứu vào.

Bước 3: Nhấp chọn Nghiên cứu, tiêu hao Hoạt Lực (Ưu tiên khấu trừ Hoạt Lực khóa) và Lưu ly kính để tăng cấp bí kíp.

 

Lưu Ý

  • Cấp 90 mới có thể sử dụng bí kíp giang hồ.
  • Cấp bí kíp giang hồ cao nhất là 20.
  • Không thể sử dụng 2 cuốn bí kíp giang hồ giống nhau.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần nghiên cứu, cộng dồn tối đa 10 lần.

Tìm Lưu Ly Kính ở đâu?

    • Hoạt động Thiên Diệu Tháp.
    • Mở Trí Tuệ Thạch Anh mua từ Kỳ Trân Các.
  • Có thể tách Lưu Ly Kính từ Bí Kíp giang hồ đã nghiên cứu để tái sử dụng tại NPC Minh Vĩ Đạo Nhân tại Thành Đô


NPC Minh Vĩ Đạo Nhân - Thành Đô