Hệ Thống Chân Nguyên

[9k.com.vn] - Khi tu luyện đạt cấp 100, để ngày một mạnh mẽ hơn, các Thiếu Hiệp cần phải điều tức luyện khí mỗi ngày. Chăm luyện khí sẽ có được chân khí, dùng chân khí để nâng cấp Chân Nguyên. Có nhiều loại Chân Nguyên cung cấp cho Thiếu Hiệp nhiều thuộc tính khác nhau. Tùy nhu cầu mà phối hợp nhé!

Mở ô chứa chân nguyên

Giao diện chân nguyên
  • Để mở giao diện Chân Nguyên, Thiếu Hiệp hãy vào Nhân Vật (phím tắt F1)
  • Chọn biểu tượng Chân Nguyên bên dưới hình ảnh nhân vật

Mở ô chứa chân nguyên

Khi nhân vật mở giao diện Chân Nguyên lần đầu tiên sẽ nhận được Khí Bàn-Trúc Cơ. Sử dụng sẽ mở 1 ô của mục Khí Hải, đây là chỗ dùng để chứa Chân Nguyên.

Các ô chứa Chân Nguyên còn lại bị khóa. Để mở, Thiếu Hiệp hãy mua Khí Bàn Trúc Cơ tại Tiệm Tiện Lợi-Tinh Anh.

Phiên bản hiện tại chỉ cho phép mở 3 ô đầu tiên. Sau khi mở đặt Chân Nguyên vào ô để sử dụng. Không thể sử dụng cùng lúc 2 chân nguyên giống nhau.

 

Các loại Chân Nguyên

  • Chân Nguyên sẽ xuất hiện ngẫu nhiên khi tiến hành luyện khí. Hoặc khi tham gia các hoạt động khuyến mãi, sự kiện. Chân Nguyên không có bán ở các Cửa Hàng.
  • Mỗi Chân Nguyên có 10 cấp độ: dùng chân khí để luyện cấp cho Chân Nguyên. Cấp độ càng cao, thuộc tính bên trong càng mạnh.
  • Các loại Chân Nguyên Cao Cấp:

Cách Luyện Chân Khí

Chân Khí dùng để tăng cấp cho Chân Nguyên.

Có Chân Khí bằng cách cách sau:

  • Luyện Chân Khí bằng Củ Khóa
  • Luyện Chân Khí bằng Đạo Cụ Trúc Khí Đơn
  • Tách Chân Nguyên không dùng nữa để lấy Chân Khí sử dụng cho cái khác.

Khi luyện Chân Khí sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các trạng thái. Trạng thái Vật Ngã Lưỡng Đoạn là cao nhất cho nhiều Chân Khí nhất.


Tâm Phù Khí Tảo

Tâm Bình Khí Hòa

Âm Tĩnh Như Thủy

Vật Ngã Lưỡng Vong

Mỗi ngày có 10 lần luyện Chân Khí, có 2 cách luyện bằng Đạo Cụ hoặc Củ Khoá.

  • Luyện bằng Củ Khóa sẽ hao Củ Khóa
  • Luyện bằng Đạo Cụ sẽ mua Trúc Khí Đơn tại Kỳ Trân Các sẽ nhận được trạng thái luyện khí cao nhất: Vật Ngã Lượng Vong.

 

Khi luyện Chân Khí sẽ có cơ hội nhận được Chân Nguyên.

Qua ngày mới sẽ tạo mới lần luyện khí.

Tách Chân Nguyên lấy Chân Khí

Nếu nhận được những Chân Nguyên không sử dụng người chơi có thể dùng Tách Chân Khí từ Chân Nguyên để nhận được Chân Khí.

Chân Nguyên càng cao cấp khi tách sẽ nhận được Chân Khí càng nhiều. Khi tách thành công Chân Nguyên đó sẽ mất.