Giới Thiệu Vũ Khí Thần Binh Bậc 6

Linh kiện Vũ Khí Thượng sẽ xuất hiện khi máy chủ mở 170 ngày, khi đánh bại Boss Võ Lâm Cao Thủ 125 sẽ ghép lại thành Vũ Khí Thượng Bậc 6. Vũ Khí này mang đến vẻ ngoài vô cùng oai phong cho các Cao Thủ.

Chị Ba vừa được sư huynh hàng xóm nhà bên tặng 19 mảnh, thiếu mất 1 mảnh mới có Vũ Khí Thần Binh Bậc 6, có Thiếu Hiệp nào tặng chị Ba không? Thiếp nguyện ý theo chàng suốt đời hihi.

Giới Thiệu Vũ Khí Thượng - Bậc 6

Kiếm Ngoại Công
Kiếm Nội Công
Côn
Thương
Nỏ

Cách sở hữu Vũ Khí Bậc 6

Cách 1: Ghép Linh Kiện bậc 6

Ghép từ 20 mảnh Linh Kiện Vũ Khí Bậc 6, có từ hoạt động Khiêu Chiến Võ Lâm Cao Thủ 125.

Cách 2: Chế tạo từ Kỹ Năng Sống

Bước 1: Chế tạo từ Kỹ Năng Sống (F8) sau khi học kỹ năng chế tạo Thần Binh Vũ Khí Bậc 6 mua tại Tiệm Tiện Lợi (F2). Sẽ chế tạo ra Vũ Khí Bậc 6 - Trung.

Bước 2: Sau đó tinh luyện Thần Binh Vũ Khí Từ Phẩm Chất Trung lên Thượng tại NPC Dã Luyện Đại Sư ở Ngũ Đại Thành Thị.