Đúc Trang Bị Bậc 6

[9K.com.vn] - Khi máy chủ mở cấp 110 sẽ mở tính năng đúc trang bị bậc 6, lúc này các Thiếu Hiệp có thể nâng cấp cho mình bộ trang bị thật mạnh mẽ và hoành tráng nhé!

Nguyên liệu đúc trang bị bậc 6

Để đúc Trang Bị Bậc 6 cần Đá Rèn để tiến hành.

Đá Rèn có thể mua ở Kỳ Trân Các

Hoặc tham gia các tính năng Chiến trường, Trích Tinh Lâu, Thiên Tâm Cốc 3 để tìm Long Văn Ô Kim sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được Đá Rèn. Dùng Phá Thiên Chùy mở Long Văn Ô Kim sẽ nhận được Đá Rèn.

Cách đúc trang bị

Bấm F1 hoặc C để mở giao diện của nhân vật chọn Trang bị đúc để tiến hành đúc trang bị.

Giao diện đúc trang bị mở ra, chọn trang bị cần đúc để tiến hành:

  • Tăng cấp đúc sẽ tăng thuộc tính trang bị
  • Tăng cấp 5, 9 sẽ tăng Cường hoá +1
  • Tăng cấp 10 sẽ tăng Lổ khảm +1

Trang bị bậc 6 sau khi Đúc