Công Thức Sách Cũ Ghép Đá - Thiếu Hiệp đã biết chưa?

[9K.com.vn] - Sau khi máy chủ mở giới hạn cấp 89 và 99, Tiệm tiện lợi sẽ bày bán thêm Sách Cũ. Những loại sách này chính là công thức bí truyền thời xưa các Danh Tướng dùng để chế tạo các loại đá quý có thuộc tính cực mạnh khi khảm nạm vào trang bị. Hãy cùng chị Ba 9K xem những sách gì đang được bày bán nhé!

Giao diện tiệm sách cũ

Mở giao diện túi (Phím tắt F2) sau đó vào Tiệm Tiện Lợi chọn mục Tiệm Củ Khóa - Sách Cũ để có thể xem các loại Sách Cũ đang bày bán.

 • Khi mở giới hạn cấp 80: sẽ có Sách-Cũ Mã Văn Soái, Sách Cũ-Ngô Quảng
 • Khi mở giới hạn cấp 90: sẽ có Sách Cũ-Ngụy Tử Hào, Sách Cũ-Vu Quần
 • Khi mở giới hạn cấp 150: sẽ có Sách Cũ Diệp Linh, Sách Cũ - Mộ Dung Chỉ Phong và Sách Cũ - Dạ Vương Mặc Quần.

Nguyên liệu để ghép thành mảnh đá

Đá Hỗn Độn Chiến Trường

Các Thiếu Hiệp tham gia Chiến trường sẽ nhận được Đá Chiến Trường Hỗn Độn, nguyên liệu cần để ghép thành mảnh đá.

Vật phẩmĐặc điểm

Đá Hỗn Độn Chiến Trường
 • Đá Hỗn Độn Chiến Trường là nguyên liệu để ghép thành Đá Mã Văn Soái và Đá Ngô Quảng.
 • Tìm được khi đi Chiến Trường Hắc Bạch
 • Công thức ghép Đá Mã Văn Soái và Ngô Quảng được bán trong Tiệm Tiện Lợikhi máy chủ mở giới hạn cấp 89
 • Xếp chồng 1000 cái/ô

Công thức sử dụng
Đá Trích Tinh Hỗn Độn

Các Thiếu Hiệp tham gia Trích Tinh Lâu sẽ nhận được Đá Chiến Trích Tinh Hỗn Độn, nguyên liệu cần để ghép thành mảnh đá Ngụy Tử Hào và Vũ Quần

Vật phẩmĐặc điểm

Đá Trích Tinh Hỗn Độn
 • Đá Trích Tinh Hỗn Độn  là nguyên liệu để ghép thành Đá Ngụy Tử Hào và Vũ Quần.
 • Tìm được khi đi Trích Tinh Lâu
 • Công thức ghép Đá Ngụy Tử Hào và Vũ Quầnđược bán trong Tiệm Tiện Lợi khi máy chủ mở giới hạn cấp 99
 • Xếp chồng 1000 cái/ô
Công thức sử dụng

Các loại Đá sau khi ghép thành công

Hính ảnhCông dụng

Cách ghép đá

 • Mua Công Thức tại Tiệm Tiện Lợi khi máy chủ đã mở giới hạn cấp 89 - 99.

 • Sau đó, phải chuột vào sách và cần có 1000 Đá Chiến Trường Hỗn Độn / Đá Trích Tinh Hỗn Độn để ghép thành mảnh đá Mã Văn Soái hoặc Ngô Quảng.

  • Sau khi chế tạo sẽ nhận được Đá với thuộc tính mạnh mẽ