Cách Tăng Kỹ Năng Thú Cưỡi

Khi lên cấp 100, Thiếu Hiệp sở hữu thú cưỡi Phiên Vũ và U Minh và luôn muốn tăng kỹ năng cho chúng trở thêm mạnh mẽ, rất đơn giản! hãy tận dụng chú ngựa Bôn Tiêu cũ của mình để nâng cấp siêu tiết kiệm nhé!

Bồi Luyện Thú Cưỡi ở đâu

Khi người chơi muốn thay đổi người cấp cao hơn có thể đến NPC Người Quản lý Thú Cưỡi ở các thành thị để tiến hành Bồi Luyện Thú Cưỡi cũ hiện tại.


Quản Lý Thú Cưỡi


Chọn đổi thú cưỡi bồi luyện

Chọn để thú cưỡi muốn bồi luyện vào. Chọn Đồng ý.

Mỗi huyết thống chỉ được đổi 1 lần.

Sau khi đổi, thú cưỡi được có thể dùng để tăng cấp cho thú cưỡi huyết thống tiếp theo.

VD:

  • Thú cưỡi huyết thống 5 sau khi đổi có thể dùng để tăng kỹ năng cho thú cưỡi huyết thống 6
  • Thú cưỡi huyết thống 6 sau khi đổi có thể dùng để tăng kỹ năng cho thú cưỡi huyết thống 7
  • Thú cưỡi dùng để đổi có phẩm chất càng tốt thì thú cưỡi nhận được càng nhiều.

Sau khi đổi thành công thú cưỡi bồi luyện. Có thể tiến hành tăng kỹ năng cho thú cưỡi huyết thống tiếp theo.