Cách dùng giao diện chọn máy chủ mới

Hướng dẫn sử dụng Giao diện chọn máy chủ mới

  • Màu xanh số 1: 2 máy chủ mới nhất đã ra mắt do hệ thống đề nghị bạn nên tham gia.
  • Màu đỏ số 2: Danh sách máy chủ được chia làm 2 tộc: Long Tộc Và Hổ Tộc, chọn máy chủ của bạn đang chơi và bấm vào Game (màu hồng số 3).

Lần đăng nhập sau hệ thống sẽ tự nhớ máy chủ đã đang chơi ở lần trước. Thiếu Hiệp chỉ việc bấm vào game là xong. Nếu muốn chọn máy chủ khác hãy chọn Máy chủ Khác