Bí quyết vượt ải Thiên Diệu Tháp

Thiên Diệu Tháp một tính năng rất quen thuộc của các Thiếu Hiệp 9K nay đã mở thêm 02 ải mới: Ly Hồn Tháp và Trường Vũ Tháp. Tiêu diệt toàn bộ quái theo yêu cầu trong thời gian quy định sẽ vượt ải thành công. Thời gian vượt ải càng nhanh phần thưởng càng nhiều. Ải càng cao, phần thưởng càng lớn.

Hãy cùng xem hướng dẫn bí kíp vượt ải nhé!

Phần thưởng:

Ngoài các phần thưởng như kinh nghiệm và củ khoá, người chơi còn có cơ hội nhận được Lưu ly kính  dùng để nâng cấp bí kíp giang hồ.

Báo Danh

Thời gian
 • Thiếu hiệp có thể báo danh bất cứ lúc nào trong ngày.
 • Làm mới số lượt khiêu chiến vào 00:00 của ngày.

 • Sau khi làm mới, người chơi có thể khiêu chiến lại các ải đã khiêu chiến.

Cách báo danh
  • Chọn vào biểu tượng Lịch gần bản đồ.


Mở lịch sự kiện ở góc trái bản đồ 

  • Chọn biểu tượng Thiên Diệu Tháp rồi click Tham gia để vào vượt ải:

Quy tắc chung

 • Thiên Diệu Tháp hiện tại gồm 3 tháp lần lượt là: Hồng Cơ Tháp, Ly Hồn ThápTrường Vũ Tháp. Mỗi tháp gồm 10 ải. Người chơi phải vượt qua hết 10 ải của tháp trước mới có thể khiêu chiến tháp tiếp theo.

 • Nêu diệt toàn bộ hoặc quái theo yêu cầu trong thời gian 2 Phút sẽ vượt ải thành công. Thời gian vượt ải càng nhanh phần thưởng càng nhiều.

 • Người khiêu chiến phải thoả đủ yêu cầu của ải về cấp độ và công lực, mỗi ải có những yêu cầu khác nhau.

 • Mỗi ải có 2 lần khiêu chiến. Thất bại 2 lần: không thể khiêu chiến tiếp ải đó nữa.

 • Tăng lần khiêu chiến Thiên Hồi Luân Giám mua tại Kỳ Trân Các để khiêu chiến tiếp tục.

Lần đầu tiên vượt ải thành công, người chơi sẽ nhận được phần thưởng cực lớn


 

Các Bí Kíp vượt ải

Hồng Cơ Tháp
 • Tầng 1: diệt 5 quái khác nhau trong thời gian quy định.
 • Tầng 2: diệt 24 quái, có thể diệt 2 NPC đặc biệt để được Nộ Khí, giúp diệt quái nhanh hơn.
 • Tầng 3: diệt 1 Boss, Boss có kỹ năng Bá Đao.
 • Tầng 4: trong thời gian quy định tiêu diệt 2 NPC chỉ định, cần né 4 NPC Tháp Linh, nếu bị Tháp Linh chạm trúng sẽ chết tại chỗ.
 • Tầng 5: diệt 1 Boss, Boss này không di chuyển, có cơ quan hỏa diệm xung quanh.
 • Tầng 6: theo chỉ dẫn lần lượt diệt 3 Boss, bắt buộc đối thoại với NPC để làm theo đúng trình tự.
 • Tầng 7: diệt 1 Boss, Boss có kỹ năng Bá Đao giống Boss tầng 3.
 • Tầng 8: diệt 1 Boss, nếu diệt hết 6 quái nhỏ sẽ được thêm điểm, Boss này có 1 kỹ năng tấn công quần thể, 1 tấn công đơn, 1 phản sát thương. Mẹo: đánh thẳng Boss.
 • Tầng 9: sống sót đến khi kết thúc phó bản xem như vượt ải này, có 8 cơ quan hỏa diệm, cứ 5s xuất hiện 2 quái truy đánh người chơi, nếu đánh bại có thêm điểm.
 • Tầng 10: đối thoại với Boss để ra đợt quái mới, tiêu diệt hết quái nhỏ Boss sẽ đổi sang trạng thái đối địch, và xuất hiện đợt quái 2, diệt hết đợt 2 sẽ được thêm phần thưởng, Boss có 2 kỹ năng quần thể và 1 xung phong. Mẹo: đứng kẹp góc chắn dame của trụ giữa.
Ly Hồn Tháp
 • Tầng 1: tiêu diệt 8 quái nhỏ, bảo vệ NPC.
 • Tầng 2: diệt Boss, ngoài ra có NPC khác có sát thương cực cao.
 • Tầng 3: diệt 1 Boss, Boss này có 1 kỹ năng sát thương cực cao.
 • Tầng 4: đối thoại với NPC, xuất hiện 1 Boss, Boss này có 1 kỹ năng Kim Cang Bào Hao.
 • Tầng 5: bảo vệ NPC, chống lại 5 đợt quái.
 • Tầng 6: diệt 1 Boss, né 3 cơ quan truy đuổi và 2 cơ quan hỏa diệm.
 • Tầng 7: diệt 20 quái nhỏ (tổng cộng có 30 quái loại này), có 1 Boss không chủ động tấn công, kỹ năng của nó có thể tiêu diệt quái nhỏ.
 • Tầng 8: diệt 5 Boss, sống sót qua thời gian nhất định xem như thắng, phải bảo vệ 1 NPC trợ chiến, nếu NPC chết xem như thất bại.
 • Tầng 9: diệt 1 Boss, Boss này có kỹ năng sát thương quần thể, lượng máu cực cao, có 1 số NPC và quái nhỏ, diệt quái nhỏ NPC sẽ trợ giúp đánh Boss.
 • Tầng 10: diệt 1 Boss, có 1 kỹ năng sát thương toàn bộ, 1 sát thương phạm vị, 1 xung phong.
Trường Vũ Tháp ( Chế độ tổ đội 2 người)
 • Tầng 1: giống Hồng Cơ Tháp 3, máu và sát thương x3: Diệt 1 Boss, Boss có kỹ năng Bá Đao.
 • Tầng 2: giống Hồng Cơ Tháp 4, máu và sát thương x3: Trong thời gian quy định tiêu diệt 2 NPC chỉ định, cần né 4 NPC Tháp Linh.
 • Tầng 3: giống Hồng Cơ Tháp 8, máu x3, sát thương x2: Diệt 1 Boss, nếu diệt hết quái nhỏ sẽ được thêm điểm, Boss này có 1 kỹ năng tấn công quần thể, 1 tấn công đơn, 1 phản sát thương.
 • Tầng 4: giống Hồng Cơ Tháp 10, máu x3, sát thương x2: Đối thoại với Boss để ra đợt quái mới, tiêu diệt hết quái nhỏ Boss sẽ đổi sang trạng thái đối địch, và xuất hiện đợt quái 2, diệt hết đợt 2 sẽ được thêm phần thưởng, Boss có 2 kỹ năng quần thể và 1 xung phong.
 • Tầng 5: giống Hồng Cơ Tháp 7,máu x4,sát thương x2: Diệt 1 Boss, Boss có kỹ năng Bá Đao.
 • Tầng 6: giống Li Hồn Tháp 6,máu x4,sát thương x3: Diệt 1 Boss, né 3 cơ quan truy đuổi và 2 cơ quan hỏa diệm.
 • Tầng 7: giống Li Hồn Tháp 7,máu x4: Diệt hết quái nhỏ, có 1 Boss không chủ động tấn công, kỹ năng của nó có thể tiêu diệt quái nhỏ.
 • Tầng 8: giống Li Hồn Tháp 8,máu x4,sát thương x3: Diệt 5 Boss, sống sót qua thời gian nhất định xem như thắng, phải bảo vệ 1 NPC trợ chiến, nếu NPC chết xem như thất bại.
 • Tầng 9: giống Li Hồn Tháp 10,máu x4,sát thương không đổi.
 • Tầng 10: diệt 1 Boss, có máu và sát thương cực cao.