Tính năng mới: Người cũ quay lại

Rời xa thế giới 9K lâu ngày cũng thấy nhớ, nhưng quay lại sợ đua cấp không bằng ai, lại còn cách quá xa bạn bè bằng hữu. Sự kiện Người chơi cũ quay lại sẽ hỗ trợ bạn.

Giới thiệu

Người chơi không đăng nhập vào game từ 1 ngày trở đi, khi đăng nhập vào lại  sẽ nhận được quà tặng Chào Mừng bạn quay lại.

Người chơi bấm vào nhận để hiện giao diện nhận thưởng. Người chơi có thể chọn Nhận miễn phí hoặc Sự dụng Củ để nhận được phần thưởng có giá trí hấp dẫn hơn.

Danh sách phần thưởng

Phần thưởng khi offline được 1 ngày vào lại game nhận được. Tối đa cộng dồn 30 ngày

 Miễn phíTrả phí
EXP (phút)Bạc KhóaCủ KhóaEXP (phút)Bạc KhóaCủ KhóaHoạt Lực Khóa
Máy chủ mở LV 69 800 90000 3400 2000 225000 8500 2000
Máy chủ mở LV 79 800 90000 3400 2000 225000 8500 2000
Máy chủ mở LV 89 800 90000 3400 2000 225000 8500 2000
Máy chủ mở LV 99 1600 90000 3400 4000 225000 8500 2000
Máy chủ mở LV 150 2000 90000 3400 5000 225000 8500 2000
Máy chủ 65 ngày 2000 102000 3400 5000 255000 8500 2000
Máy chủ 85 ngày 2400 102000 3400 6000 255000 8500 2000
Máy chủ 110 ngày 2400 102000 3400 6000 255000 8500 2000
Máy chủ 130 ngày 2400 102000 3400 6000 255000 8500 2000
Máy chủ 170 ngày 2400 102000 3400 6000 255000 8500 2000

 

  • Một người được mời có thể sử dụng tối đa 2 code từ 2 người mời và nhận 2 túi quà triệu hồi.
  • Người mời không phải tham gia hoạt động hay tiêu phí chỉ cần nhận thưởng.
  • Người được mời phải thoả điều kiện: đăng nhập lần cuối cùng từ ngày 6/1 trở về trước, phải tham gia đủ hoạt động và tiêu phí đủ mốc thì cả 2 mới nhận được phần thưởng tại NPC Mở Rộng Triệu Hồi Sư.
  • Người chơi cũ quay về máy chủ mới sẽ không có phần thưởng tiêu phí và hoạt động.
  • Có thể xem tiến độ hoàn thành hoạt động ở NPC Mở Rộng Triệu Hồi Sư.