Thiên Diệu Tháp Tầng 4

Thiên Diệu Tháp tầng 4 Tuyệt Mệnh Tháp đã mở cửa thử thách các cao thủ Võ Lâm. Nghe đồn tầng 4 rất lợi hại, phần thưởng cũng cực lớn. Các Thiếu Hiệp có dám thử không?

Báo Danh

Điều kiện
 • Đã vượt xong Thiên Diệp Tháp tầng 3.
 • Còn số lần vượt Thiên Diệu Tháp trong ngày.
 • Thoả điều kiện công lực đưa ra ở từng tầng.
 • Tổ đội 2 người
Thời gian
 • Thiếu hiệp có thể báo danh bất cứ lúc nào trong ngày.
 • Làm mới số lượt khiêu chiến vào 00:00 của ngày.
 • Sau khi làm mới, người chơi có thể khiêu chiến lại các ải đã khiêu chiến.
Cách báo danh
  • Chọn vào biểu tượng Lịch gần bản đồ.


Mở lịch sự kiện ở góc trái bản đồ 

  • Chọn biểu tượng Thiên Diệu Tháp rồi click Tham gia để vào vượt ải:

Quy tắc tham gia

 • Tuyệt Mệnh Tháp gồm 10 ải. Người chơi phải vượt qua hết 10 ải của tháp trước mới có thể khiêu chiến tháp tiếp theo.

 • Người khiêu chiến phải thoả đủ yêu cầu của ải về cấp độ và công lực, mỗi ải có những yêu cầu khác nhau.

  • Thất bại lần đầu tiên, có thể mua Luân Hồi Thiên Giám tại Kỳ Trân Các để tiếp tục tham gia.
 • Thất bại 2 lần tại một tầng, có thể khiêu chiến tầng khác, tối đa thất bại thêm 1 lần nữa.

Lần đầu tiên vượt ải thành công, người chơi sẽ nhận được phần thưởng cực lớn


 

Tuyệt Mệnh Tháp

 • Bắt buộc phải có 02 người tham gia.

 • Cả 2 người chơi phải thỏa điều kiện về cấp độ, công lực và còn số lần khiêu chiến.

 • Cả 2 có cùng số ải tại Tuyệt Mệnh Tháp khi khiêu chiến.

Phần thưởng:

Ngoài các phần thưởng như Kinh nghiệm và Củ khoá, người chơi còn có cơ hội nhận được Lưu Ly Kính dùng để nâng cấp bí kíp giang hồ.