T.năng sắp cập nhật: Tiến Hóa Đồng Hành

Bạn Đồng Hành đã theo Thiếu Hiệp hành tẩu giang hồ bao lâu nay, đã đến lúc tiếp thêm sức mạnh, nâng cao thể lực để đồng hành ngành càng mạnh mẽ hơn, hỗ trợ chủ nhân đắc lực hơn.

Hãy cùng tìm hiểu tính năng mới: Tiến Hóa Đồng Hành.

Đồng hành sau khi tiến hóa

Vật phẩmChú thích

Làm cách nào để Tiến Hóa Bạn Đồng Hành

Server mở 230 ngày sẽ mở tính năng Tiến Hoá bạn Đồng Hành. Vào giao diện Nhân Vật (F1) chọn Đồng Hành, chọn Tiến Hóa.

Nguyện liệu cần có:

    • 1 Lệnh Tiến Hoá Đồng Hành: ghép 3 Lệnh Mở Đồng Hành trong phần Kỹ Năng Sống.

    • 2 đồng hành giống nhau 4 Sao và đạt cấp tối đa để tiến hoá. Sau khi Tiến Hoá 2 đồng hành 4 sao sẽ mất và nhận được 1 Đồng Hành 5 sao  cùng loại cấp 50.