Nguyên nhân mất kết nối các tính năng liên server

[9K.com.vn] - Trong vài ngày qua, Ban Điều Hành 9K Truyền Kỳ nhận được một số phản hồi về việc bị mất kết nối khi tham gia các hoạt động liên server. Sau khi tiến hành kiếm tra, Ban Điều Hành xác định lỗi xảy ra do các thiếu hiệp sử dụng các chương trình thứ ba can thiệp vào trò chơi.

Các tính năng liên server bị ảnh hưởng gồm:

Do đó, để hạn chế lỗi phát sinh gây gián đoạn trải nghiệm trò chơi, khi tham gia các tinh năng liên server, các thiếu hiệp phải tắt hoàn toàn chương trình thứ ba rồi mới báo danh tham gia.

Chị Ba 9K kính báo,