Đổi Đá Mài Tạp Chất tại Hành Cước Thương Nhân

 

Đá Mài Tạp Chất

 

Giới thiệu

Người chơi tại các máy chủ đã mở từ 190 ngày trở lên có thể tham gia dùng Đồng Vàng để đổi Đá Mài Tạp Chất tại NPC Hành Cước Thương Nhân.

9k

Vị trí: gần NPC Chủ Thương Hội tại 5 Đại Thành Thị.

Chức năng:

  • Cho phép người chơi đổi Mảnh Đá Cấp 3 (bất kỳ) thành Đồng Vàng.
  • Cho phép người chơi đổi các vật phẩm khác.
Hình ảnhGhi chú
  • Tên vật phẩm: Đá Mài Tạp Chất
  • Nguồn gốc: đổi tại Hành Cước Thương Nhân
  • Giá đổi: 1 Đá Tạp Chất = 10 Đồng Vàng
  • Tính chất: Vật phẩm khóa.
  • Cách sử dụng: Nhấp phải giám định và nhận thưởng
  • Công thức giám định: Dùng 10000 Bạc (1 vạn) để giám định Đá Mài Tạp Chất (ưu tiên dùng Bạc khóa)

Giám định đá mài nhận thưởng

 Tên phần thưởngSố lượngTính chất
10000 Củ Khóa - Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Phòng Cụ) 1 Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Trang Sức) 1 Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Y Phục) 1 Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí) 1 Khóa