Đá khảm Nguyên Thạch và cách sử dụng

[9K.com.vn] - Sau cập nhật, tiệm tiện lợi vừa nhập về một loại nguyên liệu mới mang tên Nguyên Thạch. Nguyên Thạch này là nguyên liệu để dung hợp thành đá khảm. Đây hứa hẹn sẽ là vật phẩm siêu hot sắp tới đó nha!

Nguyên Thạch bán tại Tiệm Tiện Lợi

Nguyên Thạch là gì?
  • Nguyên Thạch là nguyên liệu để dung hợp thành đá khảm.
  • Nguyên Thạch được bán trong Cửa Hàng Tinh Anh của Tiệm Tiện Lợi khi máy chủ 170 ngày.
  • Có nhiều loại nguyên thạch khác nhau để dung hợp thành nhiều loại đá khác nhau.

Điểm Tinh Anh để mua Nguyên Thạch

Nguyên Thạch không thể mua bằng Củ mà mua bằng điểm Vinh Dự Tinh Anh. Để có điểm Vinh dự Tinh Anh các Thiếu Hiệp hãy tham gia những tính năng / sự kiện sau:

Ngoài ra, có thể tìm Nguyên Thạch từ Xi Vưu Mộ Tầng 4.

Cách dung hợp thành Đá Khảm

Bước 1: Thiếu hiệp vào giao diện Khảm/Tách (Q) chọn Dung Hợp.

Bước 2: Dùng 1 viên nguyên thạch gốc và 2 nguyên thạch bất kỳ cùng loại để tiến hành tăng bậc

Đá Khảm sau khi dung hợp