Chơi là có quà 7 có gì mới?

[9K.com.vn] - Mở đầu tháng 3 vui tươi tràn ngập lộc xuân, chương trình Chơi Là Có Quà 7 xin ra mắt các game thủ của chuỗi game Củ Hành với các hoạt động hoàn toàn mới. Ngoài 2 chương trình quen thuộc như Chơi là có quà, Lên cấp nhận quà 3Q - 2U, Chơi Là Có Quà 7 có thêm hai hoạt động mới nữa:

  • Quà tặng Bạn Cũ
  • Quà tặng Tri Ân

Quà tặng bạn cũ

Chương trình dành tặng những món quà hấp dẫn cho các Thiếu Hiệp đã tham gia Chơi là có quà từ 1 đến 6. Để nhận được quà tặng, các Thiếu Hiệp phải cấp 95 trở lên.

Nếu đã tham gia hoạt động Quà Tặng Bạn Cũ ở Chơi là có quà 6 các Thiếu Hiệp sẽ không nhận lại các mốc cũ mà sẽ nhận tiếp các mốc thưởng đến cấp 130.

Vì vậy hãy tiếp tục luyện cấp để kịp nhận quà ngay khi Chơi Là Có Quà 7 ra mắt nha!

Đẳng Cấp Tặng QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
95 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
100 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
105 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
110 2000 Củ Khóa 2 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
112 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
114 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
116 2000 Củ Khóa 4 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
118 2000 Củ Khóa 4 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 5 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
120 2000 Củ Khóa 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 5 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
121 2000 Củ Khóa 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
122 2000 Củ Khóa 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
123 2000 Củ Khóa 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 7 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
124 2000 Củ Khóa 7 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 7 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
125 2000 Củ Khóa 7 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 8 Khóa
Thủy Tinh Lv8 3 Khóa
126 2000 Củ Khóa 8 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 8 Khóa
Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
127 2000 Củ Khóa 8 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 9 Khóa
Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
128 2000 Củ Khóa 9 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 9 Khóa
Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
129 2000 Củ Khóa 9 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
130 2000 Củ Khóa 10 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Thủy Tinh Lv9 1 Khóa

Quà Tặng Tri Ân

Không phân biệt đẳng cấp, chỉ cần đã từng tham gia Chơi là có quà 1 -2 -3 -4 -5 -6 bạn sẽ nhận ngay quà tặng từ chương trình.

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
2000 Củ Khóa 5 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 5 Khóa