Cách có Đá Khảm Bậc 6 siêu mạnh

[9K.com.vn] - Sau cập nhật, tiệm tiện lợi vừa nhập về một loại nguyên liệu mới mang tên Nguyên Thạch. Nguyên Thạch này là nguyên liệu để dung hợp thành đá khảm. Vậy các Thiếu Hiệp đã biết cách nào để có được Đá Khảm Bậc 6 siêu mạnh chưa? Hãy cùng xem hướng dẫn nhé!

Điều kiện sở hữu

  • Máy Chủ mở Xi Vưu Mộ Tầng 4 khi tham gia sẽ nhận được Nguyên Thạch
  • Hoặc máy chủ 170 ngày tại Cửa hàng Tinh Anh của Tiệm Tiện Lợi (F2) bán Tinh Vẫn Nguyên Thạch
  • Nguyên Liệu để tạo đá khảm bậc 6 là Nguyên Thạch bậc 5.

Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên Thạch bậc 5

03 Nguyên Thạch Bậc 3 + 01 Sách Ghép Nguyên Thạch Bậc 4 = Nguyên Thạch Bậc 4

03 Nguyên Thạch Bậc 4 + 01 Sách Ghép Nguyên Thạch Bậc 5 = Nguyên Thạch Bậc 6

Cách sở hữu Đá Khảm Bậc 6

Bước 1: vào giao diện Khảm/Tách (Q), chọn Dung Hợp :

Bước 2: dùng các loại nguyên liệu bên dưới để tiến hành hành nâng cấp lên Đá Khảm Bậc 6

  • 02 Nguyên Thạch Bậc 5 cùng loại.
  • 01 Đá Khảm Bậc 5 cùng loại.

Đá Khảm Bậc 6 sau khi dung hợp