Bí cảnh mới: Tết Đoàn Viên

Tết đến chính là dịp gia đình đoàn tụ cùng nhau quay quần đón năm mới sang. Trong thế giới 9K cũng vậy, cùng bằng hữu tổ đội cùng chơi Bí Cảnh: Tết Đoàn Viên cũng hấp dẫn lắm đó. Sự kiện Mê Cung chỉ kéo dài trong dịp tết từ 10/2 - 24/2 thôi.


Bí cảnh Tết Đoàn Viên

Phần thưởng:

Khi vượt bí cảnh trong 15 phút, các Thiếu Hiệp sẽ nhận thưởng Rương Tân Xuân sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được EXP, Thuỷ tinh, Trang bị thú cưỡi, Bạc khoá, Củ Khoá.

Trong 15 phút, nếu không đủ 10 Đoàn Viên Chi Tâm hoặc thành viên đội không tìm đến chỗ Sứ Giả Mê Cung xem như thất bại.

Được nhận phần thưởng khuyến khích: Rương Mùa Xuân bên trong có điểm kinh nghiệm.

Điều kiện tham gia

 • Thời gian sự kiện: 10/2 - 24/2/2015.
 • Chỉ dành cho những nhân vật đạt lv 40 trở lên.
 • Bí cảnh yêu cầu tổ đội 3 thành viên cùng tham gia.

Hướng dẫn tham gia

Báo danh
  • Tổ đội 3 người sẽ mang Chứng nhận Đoàn Viên đến Sứ Giả Hoạt Động để báo danh.

  • Chứng Nhận Đoàn Viên mua tại Kỳ Trân Các với giá: 50 Củ
Vào bí cảnh
  • Sau khi vào bí cảnh, thành viên sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong mê cung. Chỉ có đội trưởng có năng lực đặc biệt: không bị tấn công và thấy các cạm bẫy trong mê cung.

 • Những thành viên khác không thấy vị trí đồng đội, cạm bẫy, bản đồ nhỏ, phải đi chuyển theo hướng dẫn đội trưởng đánh bại quái và lấy Đoàn Viên Chi Tâm.
  • Trong phó bản có 4 loại quái đánh bại 10 quái nhận được Đoàn Viên Chi Tâm, nếu trúng phải cạm bẫy sẽ bị 15 giây trạng thái xấu.

  • Thời gian phó bản 15 phút, đội phải thu thập đủ 10 Đoàn Viên Chi Tâm và tìm đến NPC Sứ Giả Mê Cung đối thoại để rời phó bản. Sau đó đến NPC Sứ Giả Hoạt Động để nhận thưởng.