05/03: Liên Thông máy chủ Cụm Long Tộc - Hổ Tộc

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo, 9K sẽ diễn ra sự kiện liên thông các máy chủ trong Cụm Hổ Tộc và Long Tộc, mang đến cơ hội gặp gỡ giao lưu, rèn luyện võ nghệ. Các máy chủ sẽ tiến hành liên thông bao gồm:

1. Long Tộc

Cụm 1: Ngân LongCụm 2: Hoàng LongCụm 3: Mộc LongCụm 4: Thủy Long
Ngân Long Hoàng Long Mộc Long Thủy Long
Thiên Long Song Long Châu Long Thổ Long

1. Hổ Tộc

Cụm 1: Bạch HổCụm 2: Phi HổCụm 3: Song HổCụm 4: Kim Hổ
Bạch Hổ Phi Hổ + Thiên Hổ Song Hổ + Ngọa Hổ Kim Hổ
Thần Hổ Phục Hổ Linh Hổ + Quán Hổ Vân Hổ

Các máy chủ ở mỗi cụm sẽ tiến hành liên thông khi cập nhật ngày Thứ Năm 05/3/2015. Hoạt động nạp thẻ ZingXu/Củ vào máy chủ đã liên thông sẽ bắt đầu lúc 10h00 Thứ Năm 05/03/2015.

Trước khi sự kiện liên thông diễn ra. Chị Ba 9K có đôi lời cùng các Thiếu Hiệp:

Hoạt động chuẩn bị trước liên thông

Trước khi liên thông máy chủ 3 ngày (02, 03, 04/03/2015) sẽ diễn ra Hoạt động [Năng động mỗi ngày, nhận thêm phúc lợi]:

Hãy xem Lịch Hoạt Động/Tin Mới ở gần bản đồ để biết thêm chi tiết

Quà tặng liên thông

Quà tặng tất cả Thiếu Hiệp sau khi liên thông

Sau khi máy chủ liên thông, mỗi thiếu hiệp trên cấp 80 tại các Máy Chủ sau khi Liên Thông sẽ nhận được quà tặng như sau:

Quà tặngSố lượngHình ẢnhCông dụng
Ly Ưu Quả 4 Tăng 1 giờ X4 Kinh Nghiệm
Bồ Đề Quả 12 Ăn sẽ nhận được EXP
Chu Quả 8 Ăn sẽ nhận được EXP
Bạc Khóa 50,000  
Tăng thêm số lần mở túi phúc mỗi ngày
Tăng thời gian ủy thác
Rất nhiều EXP
Quà tặng Bang Hội đang chiếm lãnh thổ của 02 máy chủ

Đối với bang hội chiếm được lãnh thổ trước khi liên thông sẽ nhận được đền bù như sau dựa vào số lượng lãnh thổ mà bang hội chiếm được trước đó.

Điểm tài nguyên: Dựa vào số lượng lãnh thổ lần trước chiếm được, đền bù 4 lần, do bang chủ hoặc phó bang chủ nhận.

Rương và Kinh Nghiệm: Lãnh Thổ Chiến trận cuối trước khi liên thông, tất cả thành viên bang hội chiếm được lãnh thổ, thì mỗi người bồi thường: 

  • Bảo rương: 20 Rương Lãnh thổ Chiến
  • Kinh nghiệm: 120 x 4 phút Kinh Nghiệm Chuẩn.

Lưu ý: Thời gian vào Gia Tộc phải trước điểm thời gian liên thông máy chủ, nếu không thì không thể nhận được đền bù.

Các quy tắc khi liên thông máy chủ

Tính năngQuy Tắc
Trung Tâm Giao Dịch

Khi liên thông máy chủ số lượng các vật phẩm tồn sẽ bán theo giá thấp nhất.

Sau khi liên thông máy chủ tất cả đơn đặt mua trước đó đều hủy bỏ, tiền đặt mua sẽ được hoàn trả.

Hệ thống đấu giá Xóa tất cả đơn hàng trong Hàng Đấu Giá
Hệ thống gia viên

Nhà dân không bị ảnh hưởng

Dinh Thự, nếu cùng 1 vị trí, khi vào gia viên sẽ phải chọn muốn vào nhà của ai.

Lãnh Thổ Chiến

1. Sau khi liên thông, xóa dữ liệu lãnh thổ chiến của cả 2 máy chủ, trở về tình trạng chưa ai chiếm lĩnh.

2. Xóa toàn bộ tượng lãnh thổ chiến.

3. Đền bù cho thành viên các bang hội có lãnh thổ trước khi liên thông máy chủ, phần thưởng được căn cứ theo số lượng lãnh thổ đã chiếm trước đó.

Tài nguyên

Căn cứ theo số lượng lãnh thổ lần trước, bồi thường 4 lần, do bang chủ hoặc phó bang chủ nhận.

Exp và Rương

Lãnh thổ chiến lần trước, tất cả thành viên bang hội, mỗi người sẽ nhận được 20 rương + EXP.

Lưu ý: Thời gian vào gia tộc không thể sau thời gian liên thông, nếu không sẽ không được nhận thưởng.

4. Trong 2 tuần sau khi liên thông máy chủ, khi tham gia lãnh thổ chiến sẽ được nhận thêm phần thưởng.

  • Thành viên bang sau khi tham gia lãnh thổ chiến khi nhận rương sẽ được thêm 2 rương nữa.
  • Bang tham gia nhận được tài nguyên, mỗi lần sẽ được cộng thêm 50 điểm
Thi Đấu Môn Phái
  • Thời gian liên thông máy chủ tránh những ngày đầu tháng.
  • Sau khi liên thông máy chủ, ứng viên đại sư huynh của 2 máy chủ sẽ được gộp lại, đều trở thành ứng viên cho tháng sau.
  • Sau khi liên thông NPC Tân Nhân Vương sẽ xóa.
  • Xóa tượng đại sư huynh.
Bảng Xếp Hạng
  • Sau khi liên thông máy chủ, bảng xếp hạng lúc 00:00 ngày 06/03/2014 sẽ được sắp xếp lại.
  • Nếu số điểm tương đồng, ở trong bảng xếp hạng, nhân vật máy chủ chính xếp phía trước, nhân vật máy chủ phụ xếp đằng sau.