Hướng dẫn báo danh Vòng Chung Kết

Chị Ba 9K xin thông báo, 70 Long Hổ Lệnh dùng để báo danh giải đấu Long Hổ Tranh Hùng qua thư cho 16 vị Bang Chủ thuộc 16 Bang Hội xuất sắc nhất của vòng bầu chọn giải đấu. Với 70 Long Hổ Lệnh Bài dùng để đăng ký tham gia cho 70 thành viên trong Bang Hội tham gia Vòng Chung Kết của giải đấu (Chỉ 60 thành viên thi đấu, 10 thành viên dự bị).

Long Hổ Lệnh Bài

  • Sau khi nhận được, Quý Bang Chủ hãy tiến hành giao dịch và gửi thư cho các thành viên xuất xắc nhất trong Bang Hội để tiến hành báo danh tham gia giải đấu.

9K Truyền Kỳ 9K Truyền Kỳ

Điều kiện báo danh

Thời gian báo danh: từ 00:00 ngày 23/12 đến 23:59 ngày 25/12/2014

Điều kiện:

  • Thành Viên thuộc Top 16 Bang Hội được bầu chọn.
  • Có 01 Long Hổ Lệnh trong hành trang.
  • Mỗi Thành Viên báo danh một lần duy nhất.

Lưu ý

  • Bang Chủ phân phát 70 Long Hổ Bài cho 70 thành viên trong Bang.
  • Chỉ có 60 thành viên  tham gia thi đấu, 10 thành viên còn lại dự bị.
  • Nhân vật báo danh phải là thành viên của 16 bang hội được quyền vào chung kết.
  • Sau khi báo danh thành công nhưng thành viên rời khỏi bang hội sẽ mất quyền thi đấu. 
  • Hệ thống ghi nhận thông tin của nhân vật báo danh để cho phép tham gia Vòng Chung Kết.
  • Mỗi nhân vật chỉ được phép đăng ký 1 lần duy nhất.

Cách báo danh

Thành viên sở hữu Long Hổ Lệnh đến NPC Long Hổ Tranh Hùng-Long Hổ Uy tại ngũ đại thành thị để báo danh.

Sau khi báo danh thành công, Quý Bang hãy theo dõi thông tin trên Trang Chủ để cập nhật nội dung thi đấu.