Giải thưởng cho Top 8 máy chủ nhiều hoa hồng nhất

C
ác Thiếu Hiệp thân mến,

Để gia tăng tăng tính cạnh tranh và độ hấp dẫn cho vòng bầu chọn Giải Đấu Long Hổ Tranh Hùng, Ban Điều Hành bổ sung giải thưởng dành cho Toàn Máy Chủ như sau:

Phần thưởng toàn máy chủ

  • Top 8 máy chủ sở hữu tổng số hoa hồng bầu chọn cao nhất sẽ nhận thưởng toàn máy chủ.
  • Thời gian phát thưởng: trong ngày 22/12/2014.
  • Đối tượng phát thưởng : tất cả người chơi có đẳng cấp trên 100 thuộc top 8 máy chủ.
  • Phần thưởng: 3 Vạn Củ Khóa/mỗi nhân vật trên toàn máy chủ.

Phần thưởng cá nhân

  • Nộp thành công 1 Hoa Hồng nhận 15.000 Exp.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận tối đa 90.000.000 Exp thông qua nộp Hoa Hồng trong suốt thời gian sự kiện.
  • Khi Exp đã đạt tối đa, người chơi vẫn có thể tiếp tục nộp Hoa Hồng để bình chọn cho các Bang Hội.

Phần thưởng bang hội

Thời gian trao thưởng
TuầnGiai đoạnThời gian nhận thưởngGhi chú
Giải thưởng Tuần 1 Từ 0h ngày 24/11/2004 đến 23h59’ ngày 30/11/2014 1/12/2014 - 00:00 Đến giờ phát thưởng, hệ thống sẽ gửi thư đính kèm phần thưởng cho tất cả thành viên đoạt giải.
Giải thưởng Tuần 2 Từ 0h ngày 01/12/2014 đến 23h59’ ngày 07/12/2014 8/12/2014 -  00:00
Giải thưởng Tuần 3 Từ 0h ngày 08/12/2014 đến 23h59’ ngày 14/12/2014 15/12/2014 -  00:00
Giải thưởng Chung Cuộc Từ 0h ngày 15/12/2014 đến 23h59’ ngày 21/12/2014 22/12/2014 -  00:00
Phần thưởng Top Tuần
HạngChức vụTên phần thưởngTinh chất
Hạng 1 Bang Chủ 30,000 Củ  Khóa
Phó Bang Chủ 25,000 Củ  Khóa
Trưởng Lão 20,000 Củ  Khóa
Thành Viên (Chính thức) 15,000 Củ Khóa
Hạng 2 Bang Chủ 25,000 Củ  Khóa
Phó Bang Chủ 20,000 Củ  Khóa
Trưởng Lão 15,000 Củ Khóa
Thành Viên (Chính thức) 10,000 Củ  Khóa
Hạng 3 Bang Chủ 20,000 Củ  Khóa
Phó Bang Chủ 15,000 Củ Khóa
Trưởng Lão 10,000 Củ  Khóa
Thành Viên (Chính thức) 5,000 Củ Khóa
Hạng 4 - 10 Bang Chủ 15,000 Củ Khóa
Phó Bang Chủ 10,000 Củ  Khóa
Trưởng Lão 5,000 Củ Khóa
Thành Viên (Chính thức) 2,000 Củ Khóa
Phần thưởng Top Chung cuộc Vòng loại
HạngChức vụTên phần thưởngTinh chất
Hạng 1 Bang Chủ 60,000 Củ  Khóa
1500 Đá Tinh Luyện Không khóa
Phó Bang Chủ 50,000 Củ  Khóa
Trưởng Lão 40,000 Củ  Khóa
Thành Viên (Chính thức) 30,000 Củ  Khóa
Hạng 2 Bang Chủ 50,000 Củ  Khóa
1000 Đá Tinh Luyện Không khóa
Phó Bang Chủ 40,000 Củ  Khóa
Trưởng Lão 30,000 Củ  Khóa
Thành Viên (Chính thức) 20,000 Củ  Khóa
Hạng 3 Bang Chủ 40,000 Củ  Khóa
500 Đá Tinh Luyện Không khóa
Phó Bang Chủ 30,000 Củ  Khóa
Trưởng Lão 20,000 Củ  Khóa
Thành Viên (Chính thức) 10,000 Củ  Khóa
Hạng 4 - 10 Bang Chủ 30,000 Củ  Khóa
Phó Bang Chủ 20,000 Củ  Khóa
Trưởng Lão 10,000 Củ  Khóa
Thành Viên (Chính thức) 5,000 Củ  Khóa

Như vậy, Vòng Bầu Chọn giải đấu Long Hổ Tranh Hùng sẽ có 3 hạng mục thưởng gồm: Giải thưởng cho Toàn Máy Chủ, giải thưởng Bang Hội, và giải thưởng dành cho Cá Nhân. Ban Điều Hành hy vong ràng với sự thay đổi này, giải đấu sẽ thêm phần kích thích và hấp dẫn.