Danh sách Bang Hội Tham Gia Long Hổ Tranh Hùng

9K.com.vn - Sau ba ngày diễn ra báo danh Long Hổ Tranh Hùng, Chị Ba 9K đã nhận được đơn đăng ký của 28 bang hội của 17 máy chủ tham gia tranh tài. Như vậy 28 bang hội này sẽ chính thức bước vào vòng bình chọn hoa hông, để tìm ra 16 bang hội đại diện cho 16 máy chủ bước vào vòng chung kết. Vòng bình chọn kéo dài từ 24/11 đến 21/12/2014.

 

DANH SÁCH BANG HỘI THAM GIA LONG HỔ TRANH HÙNG

Thần Long

Kim Long

Mãnh Hổ

Thần Hổ

Bạch Hổ

Hoàng Hổ

Minh Long

Linh Hổ

Ngân Long

Ngọc Long

Phục Hổ

Song Hổ

Thanh Long

Thăng Long

Thiên Long

Uy Long

Phi Hổ