Tôn Sư Trọng Đạo

từ đến

 

Tôn Sư Trọng Đạo

 

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 19/11/2015
 • Kết thúc: 23h59' ngày 16/12/2015
 • Dành cho các Thiếu Hiệp ở tất cả các máy chủ 9K

Vật Phẩm, Phân Bố, Công Thức Ghép

Vật Phẩm
Vật PhẩmHình ẢnhCách Sử DụngTính chất
Giấy Trắng   Nhấp chuột phải xuất hiện bảng đối thoại cho phép ghép vật phẩm.

- Khóa

- Xếp chồng = 99 cái/ô

- Có thể bán vào cho NPC, cửa hàng Tiện Lợi.

- Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá.

Bút Lông  
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Hạ   Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên

- Không khóa

- Xếp chồng = 99 cái/ô

- Không thể bán.

Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Trung  
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng  
Hộp Quà 300 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Hạ Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng

- Khóa

- Có thể xếp chồng = 99 cái/ô

- Không thể bán.

Hộp Quà 300 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Trung
Hộp Quà 120, 240, 360, 480, 600 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng
Phân Bổ Vật Phẩm
Vật PhẩmNguồnSố Lượng

Giấy Trắng

Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ (bao gồm nhiệm vụ Rèn Luyện tại Thiên Tâm Cốc) 10
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 10
Hoàn thành Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x , 10x 10
 Túi Hạt Giống 10

Bút Lông

Hoàn thành mỗi nhiệm vụ Thiên Tâm Cốc có trả phí 150 Củ 20
 Túi Hạt Giống 10
Công thức ghép vật phẩm:
Công thứcNhận được
1 [Giấy Trắng] + 1500 Bạc (ưu tiên Bạc khóa) 1 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Hạ
1 [Giấy Trắng] + 1 [Bút Lông] 1 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Trung
1 [Giấy Trắng] + 150 Củ 1 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng

Phần Thưởng

Sử dụng mỗi [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Trung] Ngẫu nhiên nhận được:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Bạc Khóa - 5000 1 Khóa
Bạc Khóa - 1 Vạn 1 Khóa
Củ Khóa - 500 1 Khóa
Củ Khóa - 1000 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Trung] lần thứ 300:

MốcVật PhẩmHình ảnhTính chất
Sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Trung] lần thứ 300 1x Hộp Quà 300 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Trung Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 300 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Trung]:

Phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa

Sử dụng mỗi [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng] Ngẫu nhiên nhận được:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Bạc Khóa - 2 Vạn 2 Khóa
Bạc Khóa - 4 Vạn 4 Khóa
Củ Khóa - 1000 1 Khóa
Củ Khóa - 2000 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (1000 Điểm) 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng] theo các mốc:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng] lần thứ 120 1x Hộp Quà 120 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng Khóa
Sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng] lần thứ 240 1x Hộp Quà 240 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng Khóa
Sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng] lần thứ 360 1x Hộp Quà 360 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng Khóa
Sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng] lần thứ 480 1x Hộp Quà 480 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng Khóa
Sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng] lần thứ 600 1x Hộp Quà 600 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 120 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 240 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 360 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 480 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 600 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng ] (100% nhận được tất cả vật phẩm):

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa
Cánh Đại Thiên Sứ 1 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa

Phần thưởng sử dụng mỗi [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Hạ] Ngẫu nhiên nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Bạc Khóa - 5000 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Củ Khóa - 500 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Đồng 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500 Điểm) 1 Khóa

Phần thưởng sử dụng mỗi [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Hạ] lần thứ 300:

MốcNhận đượcTính chất
Sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Hạ] lần thứ 300 1x [Hộp Quà 300 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Hạ] Khóa

Phần thưởng sử dụng [Hộp Quà 300 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Hạ]:

Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Rương Trang Bị Thú Cưỡi 1 Khóa

 

Cánh Đại Thiên Sứ

Giới hạn của sự kiện

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 300 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Trung.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 600 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng .
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 300 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Trung Thường trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 120 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 240 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 360 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 480 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 600 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo - Thượng trong suốt thời gian sự kiện.
Về đầu trang