Tôn Sư Trọng Đạo

từ đến

 

Tích Lũy Dùng Củ Trong Ngày

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt Đầu :  Sau bảo trì ngày 19/11/2015
  • Kết Thúc : 23h59 ngày 16/12/2015
  • Làm mới hoạt động: 0h mỗi ngày.
Nội dung chương trình
  • Chương trình áp dụng cho tất cả Thiếu Hiệp không giới hạn máy chủ
  • Mỗi ngày khi người chơi tiêu phí Củ tại Kỳ Trân Các hoặc Cửa Hàng VIP đạt các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng từ chương trình.
  • 0h mỗi ngày, hệ thống sẽ tạo mới lại số tích lũy tiêu củ trong ngày.

Lưu ý

  • Ứng với mỗi mốc tích lũy chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất trong 1 ngày.
  • Khi đạt mốc thưởng, các thiếu hiệp mở giao diện Sự Kiện 9K để nhận quà.

Phần thưởng rút thăm đạt giới hạn

 Tích Lũy Tiêu Củ Đạt Mốc Phần ThưởngSố LượngTính ChấtHình ảnh
600 Củ Hành - 1000 1 Khóa
1.500 Củ Hành - 1000 1 Khóa
Đồng Vàng 5 Khóa
3.000 Củ Hành - 1000 2 Khóa
Đồng Vàng 6 Khóa
6.000 Củ Hành - 1000 5 Khóa
Đồng Vàng 8 Khóa
15.000 Củ Hành - 1000 10 Khóa
Lệnh Bài Hiệp Khách 1 Khóa
Đồng Vàng 9 Khóa
30.000 Củ Hành - 1000 20 Khóa
Đồng Vàng 10 Khóa
Lệnh Bài Hiệp Khách 2 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
90.000 Củ Hành - 1000 50 Khóa
Đồng Vàng 15 Khóa
Lệnh Bài Hiệp Khách 8 Khóa
Túi Ngũ Hành 2 Khóa

Về đầu trang