Thu Hoạch Vụ Mùa

từ đến

 

Tiêu Củ Chọn Quà

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 24/09/2015
  • Kết thúc: 23h59' ngày 21/10/2015
Nội dung chương trình
  • Chương trình áp dụng cho tất cả các máy chủ.
  • Thiếu Hiệp khi dùng Củ để mua vật phẩm tại Kỳ Trân Các hoặc Cửa Hàng VIP sẽ được nhận số điểm tích lũy tương ứng với số Củ đã mua.
  • Có thể dùng 3.000 điểm tích lũy để đổi Hộp Quà (chọn quà theo nhu cầu).
  • Tối đa trong suốt thời gian sự kiện có thể đổi tối đa 300 Hộp Quà

Nội dung phần thưởng

Dành cho máy chủ mở giới hạn 89
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Lệnh Bài Hiệp Khách 1 Khóa
Hộp Quà Trang Bị Đá Tinh Luyện 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Lệnh Bài Hiệp Khách 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 2 Khóa
Năng Động Hoàn 20 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Lệnh Bài Hiệp Khách 1 Khóa
Dành cho máy chủ mở giới hạn đẳng cấp 150:
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Lệnh Bài Hiệp Khách 1 Khóa
Hộp Quà Trang Bị Đá Rèn 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Lệnh Bài Hiệp Khách 1 Khóa
Hộp Quà Chân Nguyên Trúc Khí Đơn 2 Khóa
Chân Khí Đơn (5000 Điểm) 4 Khóa
Năng Động Hoàn 20 Khóa
Lệnh Bài Hiệp Khách 1 Khóa
Về đầu trang