Thu Hoạch Vụ Mùa

từ đến

 

Đầu Tư Vốn

 

Giới thiệu

Thời gian
  • Bắt Đầu: 0h ngày 08/10/2015
  • Kết Thúc: 23h59 ngày 20/10/2015
Nội dung
  • Trong suốt thời gian họat động người chơi có thể dung Củ để mua 3 Gói Đầu Tư tương ứng mức 3000 Củ, 1 Vạn Củ, 3 Vạn Củ, sau khi mua gói đầu tư thì trong 14 ngày tiếp theo mỗi ngày sẽ hoàn trả lại 10% số Củ và nhận thêm phần thưởng từ hoạt động.
    • Giới hạn mỗi nhân vật chỉ có thể mua 1 gói đầu tư duy nhất.


Giao diện Đầu Tư Tài Sản gần góc bản đồ mini

Gói đầu tư dành cho máy chủ mở giới hạn cấp 89 trở lên

Gói 3.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 2000 Khóa
Ngày 2 200
Ngày 3 4000 Khóa 9K
Ngày 4 400
Ngày 5 6000 Khóa
Ngày 6 600
Ngày 7 8000 Khóa 9K
Ngày 8 800
Ngày 9 10000 Khóa 9K
Ngày 10 2000
Gói 10.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 6000 Khóa
Ngày 2 600
Ngày 3 12000 Khóa 9K
Ngày 4 1200
Ngày 5 18000 Khóa
Ngày 6 1800
Ngày 7 24000 Khóa 9K
Ngày 8 2400
Ngày 9 40000 Khóa 9K
Ngày 10 4000
Gói 30.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 20000 Khóa
Ngày 2 200
Ngày 3 40000 Khóa 9K
Ngày 4 4000
Ngày 5 60000 Khóa
Ngày 6 6000
Ngày 7 80000 Khóa 9K
Ngày 8 8000
Ngày 9 100000 Khóa 9K
Ngày 10 10000
Về đầu trang