Thất Tịch Lương Duyên

từ đến

Thời Gian:

 • Bắt đầu: 17/08
 • Kết thúc: 23:59 23/08

Điều kiện tham gia:

 • Nhân Vật đạt Cấp 40

Cách thức tham gia:

  • Trong thời gian hoạt động, tặng Hộp Hoa Hồng hoặc Hộp Hoa Hồng Tinh Xảo cho hảo hữu sẽ được phần thưởng cá nhân và Điểm  xếp hạngHoa Hồng:
  • Hộp Hoa Hồng Thường được 1 điểm.
  • Hộp Hoa Hồng Tinh Xảo được 3 điểm.
  • Mở giao diiện hảo hữu (F5) để tiến hành tặng hoa hồng:

 •  Sau 00:00 ngày thứ 2 hoạt động: có thể tìm NPC Nguyệt Lão (Lâm An 606,496) xem tích lũy điểm cá nhân, sau khi hoạt động kết thúc sẽ căn cứ xếp hạng tích điểm phát thưởng tương ứng.

Công thức ghép hộp quà:

 

 • Hộp Hoa Hồng =
 • Hộp Hoa Hồng Tinh Xảo =
 • 2 loại hộp quà này:
  • Nữ sẽ ghép ra hộp quà màu đỏ.
  • Nam sẽ ghép ra hộp quà màu tím.
 • Mỗi ngày tối đa ghép 8 Hộp Hoa Hồng, không hạn chế lần ghép Hộp Hoa Hồng Tinh Xảo.
 • Lưu Ý: Sử dụng hộp hoa hồng nhận được 50 điểm thân mật, sử dụng hộp hoa hồng tinh xảo nhận được 100 điểm thân mật.

Cách kiếm nguyên liệu:

  • Hoa Hồng: trong thời gian hoạt động, mỗi ngày có thể tìm Sứ Giả Hoạt Động báo danh tham gia phó bản Vườn Hồng, thu thập Hoa Hồng.
   • Có thể hái hoa trực tiếp, hoặc mua Găng Tay Vàng ở Kỳ Trân Các để hái hoa.
   • Mỗi lần tham gia phó bản chỉ có thể hái 1 lần:
    •  Hái trực tiếp sẽ ngẫu nhiên được 1 - 3 Hoa Hồng
    •  Dùng Găng Tay Vàng hái 3 - 8 Hoa Hồng.
  • Hộp Quà:
   • Mỗi ngày có thể đến chỗ Nguyệt Lão dùng Đá Cảm Lãm và 5000 Bạc Khóa đổi Hộp Quà
   • Đá Cảm Lãm mở từ túi Nguyên Liệu LV2 mua tại Tiệm Tiện Lợi hoặc Trung Tâm Giao Dịch.

    
  • Hồ Điệp Kết: điểm năng động đạt 40, 60, 80, 100 sẽ nhận được Hồ Điệp Kết người chơi VIP đạt 100 năng động sẽ nhận được Hồ Điệp Kết không khóa.

 

 • Thiệp Mừng: mua tại Kỳ Trân Các

Phần Thưởng:

  • Phần Thưởng tặng hộp Hoa Hồng thường
Máy ChủPhần Thưởng
Máy Chủ 170 Ngày 1000 Hoạt Lực Khóa
2000 Hoạt Lực Khóa
1000 Củ Khóa
2000 Củ Khóa
Thủy Tinh Lv5
Thủy Tinh Lv6
Chân Khí Đơn (2000)
Chân Khí Đơn (1000)
Máy Chủ 65 Ngày 1000 Hoạt Lực Khóa
2000 Hoạt Lực Khóa
1000 Củ Khóa
2000 Củ Khóa
Thủy Tinh Lv5
Thủy Tinh Lv6
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên
Long Văn Ô Kim
Đá Rèn
Máy chủ đã mở mốc giới hạn 79 1000 Hoạt Lực Khóa
2000 Hoạt Lực Khóa
1 Vạn Bạc Khóa
2 Vạn Bạc Khóa
500 Củ Khóa
1000 Củ Khóa
Thủy Tinh Lv5
Thủy Tinh Lv6
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên
Đá Huyền Thiết
  • Phần Thưởng tặng hộp hoa hồng đặc biệt:
Máy ChủPhần Thưởng
Máy Chủ 170 Ngày Đá Tam Sinh
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên
Thủy Tinh Lv7
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao
 Củ Khóa 1000
 Củ Khóa 2000
Đá Rèn
Long Văn Ô Kim
Chân Khí Đơn (1000)
Hoạt Lực 1000
Đồng Vàng
Máy Chủ 65 Ngày Đá Tam Sinh
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên
Đồng Vàng
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao
 Củ Khóa1000
 Củ Khóa2000
Long Văn Ô Kim
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Sắt (Không khóa)
Thủy Tinh Lv7
Hoạt lực 1000
Hoạt lực 2000
Máy chủ đã mở mốc giới hạn 79 Đá Tam Sinh
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên
Đồng Vàng
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao
 Củ Khóa1000
 Củ Khóa2000
Đá Huyền Thiết
Lông Chúc Phúc*3
Thủy Tinh Lv6
Mảnh Yên Ngựa
Mảnh Dây Cương
Mảnh Bàn Đạp
  • Phần thưởng tặng 108 hộp quà Hoa Hồng Đặc Biệt:
Đá Tam Sinh*66
Cánh Đại Thiên Sứ*1 (5 ngày)
Thủy Tinh Lv8*1 (Không khóa)
Túi Ngũ Hành*1
  • Phần thưởng xếp hạng:

Hạng 1

Ngoại trang thú cưỡi đặc biệt (30 ngày)
Đá Tam Sinh*388
Túi Ngũ Hành*1
Túi Quà Ngân Lượng*1
Danh hiệu (30 ngày)

Hạng 2

Ngoại trang thú cưỡi đặc biệt (20 ngày)
Đá Tam Sinh*188
Túi Ngũ Hành*1
Túi Quà Ngân Lượng*1
Danh hiệu (30 ngày)

Hạng 3

Ngoại trang thú cưỡi đặc biệt (15 ngày)
Đá Tam Sinh*99
Túi Ngũ Hành*1
Túi Quà Ngân Lượng*1
Danh hiệu (30 ngày)

Hạng 4-10

Ngoại trang thú cưỡi đặc biệt (7 ngày)
Đá Tam Sinh*66
Thủy Tinh Lv8*1
Danh hiệu (30 ngày)

Hạng 11-50

Ngoại trang thú cưỡi đặc biệt (3 ngày)
Đá Tam Sinh*29
Thủy Tinh Lv7*1
Danh hiệu (30 ngày)
Về đầu trang