Thất Tịch Lương Duyên

từ đến

[9k.com.vn] - Hành Cước Thương Nhân đã đến Ngũ Đại Thành Thị mang theo biết bao báu vật trân quý. Hành Cước Thương Nhân sẽ nhận đổi vật phẩm các Thiếu Hiệp đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Giới thiệu

  • Bắt đầu: sau bảo trì ngày 06/08/2015
9k

Vị trí: gần NPC Chủ Thương Hội tại 5 Đại Thành Thị.

Chức năng:

  • Cho phép người chơi đổi Mảnh Đá Cấp 3 (bất kỳ) thành Đồng Vàng.
  • Cho phép người chơi đổi các vật phẩm khác.

Vật phẩm đổi

Áp dụng cho máy chủ đã mở giới hạn 69 - 79
Vật phẩm cần đổiNguyên liệu cần
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 50x Đồng Vàng + 10x Ngũ Hành Thạch
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 30x Đồng Vàng + 5x Ngũ Hành Thạch
1x Lệnh Mở Đồng Hành 200x Đồng Vàng + 20x Ngũ Hành Thạch
1x Đồng Vàng 1x Mảnh Đá Cấp 3 bất kỳ
5x Bùa Truy Ảnh 1x Đồng Vàng
3x Thiên Lý Truyền Âm 1x Đồng Vàng
1x Thủy Tinh Lv5 1x Đồng Vàng
1x Túi Mảnh Đá Lv3 3x Đồng Vàng
Áp dụng cho máy chủ đã mở giới hạn 89
Vật phẩm cần đổiNguyên liệu cần
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 50x Đồng Vàng + 10x Ngũ Hành Thạch
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 30x Đồng Vàng + 5x Ngũ Hành Thạch
1x Lệnh Mở Đồng Hành 200x Đồng Vàng + 20x Ngũ Hành Thạch
1x Bôn Tiêu 5 4 50x Bùa Triệu Thú Sơ + 20x Đồng Vàng
1x Rương Trang bị thú cưỡi 20x Đồng Vàng + 2 Ngũ Hành Thạch
1x Đồng Vàng 1x Mảnh Đá Cấp 3 bất kỳ
1x Bùa Triệu Thú - Sơ 1x Đồng Vàng
5x Bùa Truy Ảnh 1x Đồng Vàng
3x Thiên Lý Truyền Âm 1x Đồng Vàng
1x Thủy Tinh Lv5 1x Đồng Vàng
1x Túi Mảnh Đá Lv3 3x Đồng Vàng
Áp dụng cho máy chủ đã mở giới hạn 99
Vật phẩm cần đổiNguyên liệu cần
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 50x Đồng Vàng + 10x Ngũ Hành Thạch
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 30x Đồng Vàng + 5x Ngũ Hành Thạch
1x Lệnh Mở Đồng Hành 200x Đồng Vàng + 20x Ngũ Hành Thạch
1x Bôn Tiêu 5 4 50x Bùa Triệu Thú Sơ + 20x Đồng Vàng
1x Rương Trang bị thú cưỡi 20x Đồng Vàng + 2 Ngũ Hành Thạch
1x Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 20x Đồng Vàng + 5 Ngũ Hành Thạch
1x Đồng Vàng 1x Mảnh Đá Cấp 3 bất kỳ
1x Bùa Triệu Thú - Sơ 1x Đồng Vàng
5x Bùa Truy Ảnh 1x Đồng Vàng
3x Thiên Lý Truyền Âm 1x Đồng Vàng
1x Thủy Tinh Lv5 1x Đồng Vàng
1x Túi Mảnh Đá Lv3 3x Đồng Vàng
Áp dụng cho máy chủ đã mở giới hạn 150
Vật phẩm cần đổiNguyên liệu cần
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 50x Đồng Vàng + 10x Ngũ Hành Thạch
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 30x Đồng Vàng + 5x Ngũ Hành Thạch
1x Lệnh Mở Đồng Hành 200x Đồng Vàng + 20x Ngũ Hành Thạch
1x Bôn Tiêu 5 4 50x Bùa Triệu Thú Sơ + 20x Đồng Vàng
1x Rương Trang bị thú cưỡi 20x Đồng Vàng + 2 Ngũ Hành Thạch
1x Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 20x Đồng Vàng + 5 Ngũ Hành Thạch
1x Phiêu Vũ 7 5 50x Bùa Triệu Thú Trung + 20x Đồng Vàng
1x U Minh 7 5 50x Bùa Triệu Thú Trung + 20x Đồng Vàng
1x Đồng Vàng 1x Mảnh Đá Cấp 3 bất kỳ
1x Bùa Triệu Thú - Sơ 1x Đồng Vàng
5x Bùa Truy Ảnh 1x Đồng Vàng
3x Thiên Lý Truyền Âm 1x Đồng Vàng
1x Thủy Tinh Lv5 1x Đồng Vàng
1x Túi Mảnh Đá Lv3 3x Đồng Vàng
1x Túi Linh Kiện Trang Bị Thượng Bậc 6 20x Đồng Vàng
Áp dụng cho máy chủ đã mở 65 ngày
Vật phẩm cần đổiNguyên liệu cần
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 50x Đồng Vàng + 10x Ngũ Hành Thạch
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 30x Đồng Vàng + 5x Ngũ Hành Thạch
1x Lệnh Mở Đồng Hành 200x Đồng Vàng + 20x Ngũ Hành Thạch
1x Bôn Tiêu 5 4 50x Bùa Triệu Thú Sơ + 20x Đồng Vàng
1x Rương Trang bị thú cưỡi 20x Đồng Vàng + 2 Ngũ Hành Thạch
1x Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 20x Đồng Vàng + 5 Ngũ Hành Thạch
1x Phiêu Vũ 7 5 50x Bùa Triệu Thú Trung + 20x Đồng Vàng
1x U Minh 7 5 50x Bùa Triệu Thú Trung + 20x Đồng Vàng
1x Khí Bàn - Thủ Tâm 50x Đồng Vàng + 20x Ngũ Hành Thạch
1x Đồng Vàng 1x Mảnh Đá Cấp 3 bất kỳ
1x Bùa Triệu Thú - Sơ 1x Đồng Vàng
5x Bùa Truy Ảnh 1x Đồng Vàng
1x Túi Linh Kiện Trang Bị Thượng Bậc 6 20x Đồng Vàng
3x Thiên Lý Truyền Âm 1x Đồng Vàng
1x Thủy Tinh Lv5 1x Đồng Vàng
1x Túi Mảnh Đá Lv3 3x Đồng Vàng
Áp dụng cho máy chủ đã mở 190 ngày
Vật phẩm cần đổiNguyên liệu cần
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 50x Đồng Vàng + 10x Ngũ Hành Thạch
1x Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 30x Đồng Vàng + 5x Ngũ Hành Thạch
1x Lệnh Mở Đồng Hành 200x Đồng Vàng + 20x Ngũ Hành Thạch
1x Bôn Tiêu 5 Huyết 4 Kỹ 50x Bùa Triệu Thú Sơ + 20x Đồng Vàng
1x Rương Trang bị thú cưỡi 20x Đồng Vàng + 2 Ngũ Hành Thạch
1x Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 20x Đồng Vàng + 5 Ngũ Hành Thạch
1x Phiêu Vũ 7 Huyết 5 Kỹ 50x Bùa Triệu Thú Trung + 20x Đồng Vàng
1x U Minh 7 Huyết 5 Kỹ 50x Bùa Triệu Thú Trung + 20x Đồng Vàng
1x Khí Bàn - Thủ Tâm 50x Đồng Vàng + 20x Ngũ Hành Thạch
1x Kỳ Lân 8 Huyết 5 Kỹ 50x Bùa Triệu Thú Cao + 20x Đồng Vàng
1x Đồng Vàng 1x Mảnh Đá Cấp 3 bất kỳ
1x Bùa Triệu Thú - Sơ 1x Đồng Vàng
5x Bùa Truy Ảnh 1x Đồng Vàng
1x Túi Linh Kiện Trang Bị Thượng Bậc 6 20x Đồng Vàng
3x Thiên Lý Truyền Âm 1x Đồng Vàng
1x Thủy Tinh Lv5 1x Đồng Vàng
1x Túi Mảnh Đá Lv3 3x Đồng Vàng
Về đầu trang