Sự Kiện Mừng Sinh Nhật 9K

từ đến

 

Mừng Sinh Nhật 9K Truyền Kỳ

 

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/06/2015
 • Kết thúc: 23h59' ngày 08/07/2015
 • Dành cho các Thiếu Hiệp ở tất cả các máy chủ 9K

Vật Phẩm, Phân Bố, Công Thức Ghép

Vật Phẩm
Vật PhẩmHình ẢnhCách Sử DụngTính chất
Bột Mì Nhấp chuột phải xuất hiện bảng đối thoại cho phép ghép vật phẩm.

- Vật phẩm không khóa

- Có thể xếp chồng = 99 cái/ô

- Có thể bán vào cửa hàng NPC, cửa hàng Tiện Lợi

- Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá.

Trứng Gà
Socola
Bánh Kem (Thường) Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên

- Vật phẩm không khóa

- Có thể xếp chồng = 99 cái/ô

- Không thể bán vào cửa hàng NPC, cửa hàng Tiện Lợi, Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá.

Bánh Kem (Socola)
Hộp Quà 300 Bánh Kem Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng

- Vật phẩm khóa

- Có thể xếp chồng = 99 cái/ô

- Không thể bán vào cửa hàng NPC, cửa hàng Tiện Lợi, Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá.

Hộp Quà 120 Bánh Kem Socola
Hộp Quà 240 Bánh Kem Socola
Hộp Quà 360 Bánh Kem Socola
Hộp Quà 480 Bánh Kem Socola
Hộp Quà 600 Bánh Kem Socola
Phân Bổ Vật Phẩm
Vật PhẩmNguồnSố Lượng
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ (bao gồm nhiệm vụ Rèn Luyện tại Thiên Tâm Cốc) 10
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 10
Hoàn thành Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x , 10x 10
 Túi Hạt Giống 20
Hoàn thành mỗi nhiệm vụ Thiên Tâm Cốc có trả phí 150 Củ 20
Kỳ Trân Các 1 Socola = 150 Củ
Công thức ghép vật phẩm:

Phần Thưởng

Sử dụng mỗi [Bánh Kem (thường)]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Bạc Khóa - 5000 1 Khóa
Bạc Khóa - 1 Vạn 1 Khóa
Củ Khóa - 500 1 Khóa
Củ Khóa - 1000 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa

Sử dụng [Bánh Kem (Thường)] lần thứ 300:

MốcVật PhẩmHình ảnhTính chất
Sử dụng [Bánh Kem (Thường)] lần thứ 300 1x Hộp Quà 300 Bánh Kem Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 300 Bánh Kem]:

Phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa

Sử dụng mỗi [Bánh Kem Socola]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Bạc Khóa - 2 Vạn 2 Khóa
Bạc Khóa - 4 Vạn 4 Khóa
Củ Khóa - 1000 1 Khóa
Củ Khóa - 2000 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa

Sử dụng [Bánh Kem Socola] theo các mốc:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Sử dụng [Bánh Kem Socola] lần thứ 120 1x Hộp Quà 120 Bánh Kem Socola Khóa
Sử dụng [Bánh Kem Socola] lần thứ 240 1x Hộp Quà 240 Bánh Kem Socola Khóa
Sử dụng [Bánh Kem Socola] lần thứ 360 1x Hộp Quà 360 Bánh Kem Socola Khóa
Sử dụng [Bánh Kem Socola] lần thứ 480 1x Hộp Quà 480 Bánh Kem Socola Khóa
Sử dụng [Bánh Kem Socola] lần thứ 600 1x Hộp Quà 600 Bánh Kem Socola Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 120 Bánh Kem Socola]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 240 Bánh Kem Socola]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 360 Bánh Kem Socola]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 480 Bánh Kem Socola]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 600 Bánh Kem Socola]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa
Cánh Đại Thiên Sứ 1 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa

Cánh Đại Thiên Sứ

Giới hạn của sự kiện

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 300 Bánh Kem (Thường).
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 600 Bánh Kem Socola.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 300 Bánh Kem Thường trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 120 Bánh Kem Socola trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 240 Bánh Kem Socola trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 360 Bánh Kem Socola trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 480 Bánh Kem Socola trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 600 Bánh Kem Socola trong suốt thời gian sự kiện.
Về đầu trang