Sự Kiện Mừng Sinh Nhật 9K

từ đến

 

Quà Nạp Mỗi Ngày

 

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/06/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 08/07/2015

Nội dung sự kiện

   • Chương trình áp dụng cho các máy chủ đã mở mốc giới hạn 89 trở lên . Số ngày mở máy chủ được cập nhật sau 18h00 mỗi ngày.
   • Tất cả người chơi tại các máy chủ thỏa yêu cầu khi nạp Củ tích luỹ đến các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng.
  • Sau 0h00 mỗi ngày hệ thống sẽ tự động reset số lần nhận thưởng để người chơi có thể tích lũy nhận lại.

Phần thưởng hấp dẫn

Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 79
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
600 2000 Củ Khóa 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 1 Khóa
Túi Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Quà May Mắn 9K-Trung 1 Khóa
1,500 2000 Củ  Khóa 2 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv2 10 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Túi Quà Nạp Thẻ May Mắn 1 Khóa
3,000 Túi Ngân Lượng 1 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 1 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 89
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
600 2000 Củ Khóa 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 1 Khóa
Túi Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Quà May Mắn 9K-Trung 1 Khóa
1,500 2000 Củ Khóa 2 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Túi Quà Nạp Thẻ May Mắn 1 Khóa
3,000 Túi Ngân Lượng 1 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 1 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 99
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
600 2000 Củ Khóa 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 1 Khóa
Túi Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Túi Quà May Mắn 9K-Thượng 1 Khóa
1,500 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 2 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Lưu Ly Kính 4 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Túi Quà Nạp Thẻ May Mắn 1 Khóa
3,000 Túi Ngân Lượng 1 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 3 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 110
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
600 2000 Củ Khóa 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 1 Khóa
Túi Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Túi Quà May Mắn 9K-Thượng 1 Khóa
1,500 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 2 Khóa
Tơ Ly Vân Lv4 10 Khóa
Phá Thiên Chùy 8 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Túi Quà Nạp Thẻ May Mắn 1 Khóa
3,000 Túi Ngân Lượng 1 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 3 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 190
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
600 2000 Củ Khóa 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 3 Khóa
Túi Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Quà May Mắn 9K-Siêu 1 Khóa
1,500 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 2 Khóa
Tơ Ly Vân Lv5 5 Khóa
Phá Thiên Chùy 10 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Túi Quà Nạp Thẻ May Mắn 1 Khóa
3,000 Túi Ngân Lượng 1 Khóa
Chìa Khóa Rút Thưởng 3 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa

Hướng dẫn nhận quà

 • Nạp Củ đạt mốc 600 Củ trở lên hãy đến đối thoại với Lễ Quan để nhận thưởng:

Về đầu trang