Sự Kiện Mừng Sinh Nhật 9K

từ đến

 

Nạp Củ Chọn Quà

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/06/2015
  • Kết thúc: 23h59' ngày 08/07/2015
Nội dung chương trình
  • Chương trình áp dụng cho tất cả các máy chủ.
  • Thiếu Hiệp khi nạp Củ để được nhận số điểm tích lũy tương ứng với số Củ đã nạp.
  • Có thể dùng 3.000 điểm tích lũy để đổi 1 trong 3 Hộp Quà.
  • Tối đa trong suốt thời gian sự kiện có thể đổi tối đa 300 Hộp Quà

Nội dung phần thưởng

Dành cho máy chủ mở giới hạn 89 (19/5/2015 - 5/6/2015)
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (89) Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (89) 2000 Điểm 9K 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 3 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (89) Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Năng Động Hoàn 25 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 20 Khóa
Dành cho máy chủ mở giới hạn đẳng cấp 99: (29/4/2015 - 18/5/2015)
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (99) Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (99) Đá Tinh Luyện 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 3 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (99) Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 2 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Dành cho máy chủ mở giới hạn đẳng cấp 150: (23/2/2015 - 28/4/2015)
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (150) Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 8 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (150) Đá Tinh Luyện 12 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (150) Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Dung Thiết Thủy 12 Khóa
Đối với máy chủ đã mở mở trên 110 ngày: (25/12/2014 - 22/2/2014)
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (90+) Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (90+) Đá Rèn 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (90+) Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Dành cho máy chủ mở trên 170 ngày: (trước ngày 24/12/2014)
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (170+) Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (170+) Đá Rèn 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Chân Nguyên (170+) Trúc Khí Đơn 5 Khóa
Chân Khí Đơn (5000 Điểm) 4 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Về đầu trang