Sự Kiện Mừng Sinh Nhật 9K

từ đến

Mua 1 tặng 1

Nội dung sự kiện

  • Nằm trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 9k, khi các Thiếu hiệp mua Phá Thiên Chùy hoặc Dung Thiết Thủy trong Kỳ Trân Các sẽ được hoàn trả lại đúng số lượng đã mua vào chiều ngày hôm sau.
  • Lưu ý: Vật phẩm hoàn trả là vật phẩm khoá được nhận thông qua hộp thư.

Vật phẩm mua 1 tặng 1

Tên vật phẩmHình ảnhThời GianGhi chú
Phá Thiên Chùy Sau bảo trì ngày 11/06/2015 – 23h59’ ngày 14/06/2015

Không giới hạn số

lượng mỗi ngày

Từ 0h ngày 23/06/2015 – 23h59’ ngày 26/06/2015
Từ 0h ngày 05/07/2015 – 23h59’ ngày 08/07/2015
Dung Thiết Thủy Từ 0h ngày 15/06/2015 – 23h59’ ngày 18/06/2015

Không giới hạn số

lượng mỗi ngày

Từ 0h ngày 27/06/2015 – 23h59 ngày 30/06/2015

Thật là tiện đôi đường phải không nào? Hãy tham gia ngay kẻo lỡ!

Về đầu trang