Sự Kiện Mừng Sinh Nhật 9K

từ đến

 

Gói Quà Ưu Đãi

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/06/2015
  • Kết thúc: 23h59' ngày 08/07/2015
Nội dung chương trình
  • Sự kiện dành cho tất cả mọi Thiếu Hiệp không giới hạn máy chủ và cấp độ.
  • Có nhiều gói quà ưu đãi khác nhau phù hợp vào độ tuổi của máy chủ. Xem lịch mở máy chủ tại đây.
  • Trong suốt thời gian sự kiện, mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua duy nhất một Gói Quà Ưu Đãi với giá 888 Củ.
NameTính ChấtGiá Bán/Mỗi TúiHình Ảnh
Quà Ưu Đãi Khóa 888 Củ Qua Uu Dai

Nội dung gói ưu đãi

Gói Quà Ưu Đãi dành cho máy chủ mở từ ngày 6/6/2015 – 11/6/2015:
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHinh ảnh
Ngân Nguyên Bảo 4 Khoá
Kiến Xa Lệnh 3 Khoá
Lông Chúc Phúc 5 Khoá
Đá Tinh Luyện 8 Khoá
Thủy Tinh Lv6 2 Khoá
Gói Quà Ưu Đãi dành cho máy chủ mở từ ngày 23/2/2015 – 05/6/2015
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHinh ảnh
Ngân Nguyên Bảo 4 Khoá
Dung Thiết Thủy 2 Khoá
Bùa Triệu Thú-Sơ 4 Khoá
Đá Tinh Luyện 8 Khoá
Thủy Tinh Lv6 2 Khoá
Gói Quà Ưu Đãi dành cho máy chủ mở từ ngày 25/12/2014– 22/2/2015
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHinh ảnh
Ngân Nguyên Bảo 4 Khoá
Phá Thiên Chùy 3 Khoá
Đá Tinh Luyện 10 Khoá
Đá Rèn 5 Khoá
Nhập Vi Kính 10 Khoá
Gói Quà Ưu Đãi dành cho máy chủ mở trước ngày 24/12/2014
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHinh ảnh
Ngân Nguyên Bảo 4 Khoá
Trúc Khí Đơn 1 Khoá
Đá Tinh Luyện 20 Khoá
Đá Rèn 5 Khoá
Nhập Vi Kính 10 Khoá

Hướng dẫn nhận quà


Nhấn nút Quà Ưu Đãi tại góc phải màn hình


Nhấn nút Mua Ngay để mua Gói Quà Ưu Đãi

Về đầu trang